Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.3.2023
COVE SEED

COVE SEED

Euroopasta fossiilivapaan energian maanosa koulutuksen avulla - SEED-projekti kehittää laadukasta ja innovatiivista ammatillista koulutusta tarvittavien taitojen saavuttamiseksi

SEED (Sustainable Energy Education) on viiden Euroopan alueen välinen yhteistyöhanke, jossa kehitetään laadukasta ja innovatiivista ammatillista koulutusta, jotta Euroopasta tulisi fossiilivapaan energian maanosa. Utrechtin ammattikorkeakoulu on tämän hankkeen johtava kumppani. 

Koulutuksella on erittäin tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Euroopan siirtymässä vihreän energian maanosaksi. SEED-hanke kannustaa ammatillisia oppilaitoksia ja niiden alueellisia sidosryhmiä kehittämään yhdessä erinomaista energiakoulutusta. Näin lisätään ammattitaitoisten ammattilaisten määrää, yhdistetään koulutusohjelmat työmarkkinoihin ja edistetään uusien energiajärjestelmien, -tuotteiden ja -teknologioiden kehittämistä.   

SEED-hankkeen tuloksena syntyy kansainvälinen oppimisyhteisö, jolla on yhteisiä standardeja, lähestymistapoja, välineitä, kokemuksia ja oppeja kestävän energian ammatillisen koulutuksen huippuosaamisen saavuttamiseksi. SEED perustaa viisi ammatillisen huippuosaamisen keskusta, yksi jokaiselle hankkeen kohdealueelle (Alankomaat, Suomi, Espanja, Saksa ja Kreikka). 

SEED valmistaa oppijoita, opiskelijoita ja nykyisiä ammattilaisia tarvittavilla taidoilla ja pätevyyksillä tulevaisuutta varten. Hanke mahdollistaa myös alueellisiin tarpeisiin perustuvia innovaatioita alueiden sisäisiä yhteyksiä vahvistamalla. Opetukseen ja oppimiseen liittyvien hyvät käytäntöjen, elinkeinoelämän kumppanuuksien ja SEED-hankkeen avulla valmistetaan oppijoita, opiskelijoita ja nykyisiä ammattilaisia, joilla on tarvittavat taidot ja osaaminen tulevaisuutta varten. SEED antaa myös mahdollisuuden alueellisiin tarpeisiin perustuvaan alueelliseen innovointiin vahvistamalla alueiden välisiä yhteyksiä. Hyvät käytännöt, kumppanuudet ja koulutuksen hallinnointi edistävät työelämälähtöisen koulutuksen houkuttelevuutta. 

SEED (Sustainable Energy EDucation) on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama ammatillisen koulutuksen huippuyksikkö -hanke (Centre of Vocational Excellence, CoVE). Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt muodostuvat ammatillisten oppilaitosten, teollisuuden ja muiden organisaatioiden verkostoista, joissa kehitetään innovatiivisia ammatillisia käytäntöjä ja tarjotaan laadukasta ammatillista osaamista nuorille ja aikuisille
Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt liittyvät läheisesti aluekehitys-, innovaatio- ja älykkään erikoistumisen strategioihin, joten niiden avulla voidaan tunnistaa uusia synergioita ja tehostaa verkostoitumista, vastata entistä paremmin sekä alueellisiin että kansallisiin alakohtaisiin painopisteisiin ja osallistua aktiivisesti uuden tiedon tuottamiseen.
 

SEED-projekti ja EU_yhdistelmälogo.jpg

This project has received funding from the European Union’s EACEA.A - Erasmus+, EU Solidarity Corps. Grant agreement No 101056147