Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.6.2023

DigiCanTrain – Syöpää sairastavan hoidossa työskentelevien ammattilaisten digitaalisen osaamisen kehittäminen

Projektin taustalla syövän yleisyys ja digitalisaation mahdollisuudet


Syöpä on yksi Euroopan yleisimmistä sairauksista. Vuonna 2018 EU:n 28 jäsenvaltiossa odotetaan diagnosoitavan 3 miljoonaa uutta syöpätapausta. Euroopassa terveydenhuolto on joutunut reagoimaan nopeasti COVID-19-pandemiaan hyvin lyhyessä ajassa. Pandemia osoitti digitalisaation potentiaalin. Teknologia mahdollistaa terveydenhuollon uudenlaisen toteutuksen, mikä lisää resilienssiä, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä terveydenhuoltopalveluihin.

Oikein käytetty e-teknologia helpottaa terveydenhuoltoalan ammattilaisten välistä vuoropuhelua. Sen avulla voidaan vastata syöpää sairastavien ihmisten terveys- ja hoitotarpeisiin. Digitaaliteknologia on väistämätön osa eurooppalaisen terveydenhuollon tulevaisuutta. Huolimatta teknologian myönteisistä vaikutuksista ja potentiaalista, suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista ei koe olevansa riittävästi koulutettuja käsittelemään digitaalista vallankumousta.
 

DigiCanTrain tavoitteet

Projektin tavoitteena on parantaa syöpähoitoa antavan terveydenhuoltohenkilöstön ammattitaitoa ja uudelleenkoulutusta. Näin kehitetään sekä tehokasta, asiakaskeskeistä terveydenhuoltoa ja digitaalisia syöpähoidon palveluja, että lisätään nykyaikaisten terveysteknologioiden käyttöä terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Projekti edistää elinikäistä oppimista korkea-asteen koulutuksessa (EQF:n tasot 6–8). Se tuottaa mikrokredentiaaleja eli pieniä osaamiskokonaisuuksia nykyisten ECTS- ja CME-järjestelmien rinnalle. Projektissa suunnitellaan, pilotoidaan ja arvioidaan kouluttajille suuntautuva DigiCanTrain-koulutusohjelma. Koulutuksen kohderyhmänä ovat kliinisessä ja ei-kliinisessä syöpähoidossa työskentelevät ammattilaiset.

DigiCanTrainin tavoitteena on edistää pääsyä jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen sekä lisätä syöpään sairastuneiden parissa työskentelevien ammattilaisten digitaalisia taitoja ja e-teknologian käyttämistä.
 

Toteuttajina eurooppalaisia syöpätoimijoita ja korkeakouluja

Turun AMK:n lisäksi projektia toteuttavat seuraavat partnerit:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Syöpäjärjestöt, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen keskussairaala, Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha, Läntinen syöpäkeskus, Health Campus Turku, European Cancer Organisation, European Oncology Nursing Society, University of Galway, Tallinn Health Care College, Institute Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca, Universitat Oberta de Catalunya, National & Kapodistrian University of Athens, Catalan Institute of Oncology ja National Cancer Control Programme Ireland.