Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
DigiReaktori

DigiReaktori

DigiReaktori vastaa pandemiatilanteen esiin nostamiin työelämän osaamistarpeisiin luomalla digituotekehitysosaamisen alustan osaamisen kehittämiseksi. Alusta on englannin kielellä fasilitoitu ja kattaa eri kohderyhmät (työssä olevat, yrittäjät, kv. opiskelijat) luoden monipuolisen alueellisen digituotekehityksen verkoston.

Koronapandemia on haastanut niin yritykset kuin yritysten henkilöstönkin kehittämään osaamista ja uudenlaista liiketoimintaa, joka vastaa kuluttajien muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen. DigiReaktori-hanke nostaa osaajat keskiöön tuoden uutta digitaalista tuotekehitysosaamista liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeen määrällisenä tuloksena syntyy 100 täysin uutta osaamisprofiilia tuottamaan Varsinais-Suomen elinkeinoelämän uusia digitaalisia ratkaisuja.

Osana valmennuksia kehitetään käytännönläheinen digituotteiden ja –palveluiden yhteistoiminnallinen menetelmä, joka ottaa huomioon yksilöiden taustan ja tarpeet osana kehitysprosessia. Menetelmä kuvataan digitaaliseen oppaaseen tukemaan mikro- ja pk-yritysten kasvavaan ja nopeutuvaan digituotekehityksen osaamistarpeeseen osana isompaa digitransformaatiota.

Laadullisena tuloksena luodaan digituotekehittäjän käsikirja kahdella kieliversiolla. Opas kokoaa kokemuksemme digimuutoksen onnistuneista toteutuksista verkottuneessa toimintaympäristöistä. Yritysten ja osaajien aktivointi toimenpiteisiin antaa turvaa ja toivoa liiketoiminnan ja työn jatkuvuuden varmistamiseksi digituoteosaamisen avulla.

Pitkällä aikavälillä DigiReaktorin vaikutus on ennen kaikkea kulttuurisessa muutoksessa, jossa tehdään enemmän ja avoimemmin yhdessä.