Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen

Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen

Digitaidot – Digitaidoilla tiedolla johtamiseen -hankkeessa Turun AMK, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen TE-toimisto yhdistävät voimansa auttaakseen paikallista työ- ja elinkeinoelämää selviytymään pandemian aiheuttamista haasteista. 

Hanke tarjoaa varsinaissuomalaisille yrityksille uutta osaamista digitaalisten välineiden ja alustojen käyttämiseen sekä verkosta saadun tiedon hyödyntämiseen. Hanke mahdollistaa myös eri alojen toimijoiden verkostoitumisen ja tätä kautta uusien ratkaisujen kehittämisen palveluihin ja tuotteisiin. Hanke on avoin myös työttömille ja työttömyysuhan alaisille, mutta mahdolliset vaikutukset työttömyysetuuteen suositellaan tarkistamaan Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

Hanke järjestää paljon lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia ja varmistaa työpajojen kautta, että oppia pystytään myös soveltamaan käytäntöön. Koulutukseen on mahdollistua osallistua hankkeen eri vaiheissa. Osallistujia aktivoidaan yhteistyöhön ja rohkaistaan heitä kehittämään palvelupolkuja tai osia niistä digitaaliseen muotoon. Hanke huomioi terveysturvallisuuden kasvattamalla osallistujien terveysturvallisuusosaamista niin fyysisissä kohtaamisissa kuin osallistujien omassa toiminnassa. Osallistujille pidettävillä virtuaalimessuilla kaikki pääsevät esittelemään omaa osaamistaan saamillaan apuvälineillä.

Hankkeessa tuotetaan tiiviitä ja selkeitä kuvauksia digitaalisista välineistä ja niiden käyttämisen hyödyistä, valikoitua itseopiskelumateriaalia sekä innostavia esimerkkejä siitä, mitä uusilla opeilla voi saada aikaan. Tämä materiaali jää käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen tuloksena koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kyky toimia digitaalisissa ympäristöissä on parantunut ja he osaavat reagoida muutoksiin hyödyntämällä omassa toiminnassaan keskeisiä digitaalisia välineitä. Koulutuksissa kehittynyt digitaalinen ja terveysturvallisuusosaaminen näkyy erityisesti koronapandemiasta kärsineillä toimialoilla paremmin saavutettavina palveluina sekä kilpailukykyisempinä yrityksinä.

Hankkeen koulutus alkaa lokakuussa 2021 ja jatkuu helmikuuhun 2023.

Digitaidot logo