Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students

Digital Career Stories - Opening new career paths for arts and culture students

DICO-hanke tuottaa uusia tarinallisia, taidelähtöisiä ja muotoiluajattelua hyödyntäviä menetelmiä taide- ja kulttuurialojen opiskelijoiden ohjaukseen. Hankkeessa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä digitaalisten uraohjausmenetelmien kokonaisuus, jossa on mukana elementtejä kaikkien projektikumppaneiden erityisaloilta. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua, identiteettityötä, omien taitojen tunnistamista sekä itsetuntemuksen, resilienssin ja ammatillisen itsetunnon kehittymistä.

DICO-konsortio kehittää ja pilotoi luovia uraohjauksen menetelmiä neljässä työpaketissa:

  • reflektiivisen päiväkirjan kirjoittamisessa,
  • digitaalisessa uratarinassa,
  • kehollisessa identiteettityöskentelyssä sekä
  • muotoiluajattelussa (design thinking).

Uusi menetelmäkokonaisuus syntyy näiden osien yhdistelmänä. Opiskelijat ja opettajat toimivat hankkeessa yhdessä digitaalisissa oppimisympäristöissä, kokeilevat menetelmiä ja jakavat kokemuksia ja ajatuksia. Piloteissa aiemmin vain kontaktiopetuksessa käytetyistä menetelmistä muokataan verkko-opetukseen soveltuvia aktiviteetteja.

Hankkeen päätuotos on “Digital Career Story” -menetelmäkokonaisuus, joka soveltuu verkossa toteutettavaksi ja jota voi hyödyntää laajasti eri alojen opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja uraohjauksen välineenä. Hankkeessa tuotetaan myös digitaalinen työkalupakki tukemaan menetelmän käyttöä korkeakouluissa.  

Erasmus-logo