Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2023
EAGLE - CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpowEr

EAGLE - CovEring the trAining Gap in digital skills for European SMEs manpowEr

Pk-yritykset ovat yhä tietoisempia siitä, että digitalisaatio on avainasemassa kilpailukyvyn parantamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Yksi tärkeimmistä esteistä, joita eurooppalaiset pk-yritykset kohtaavat, on työntekijöiden osaamisen puute.

EAGLE-hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa korkealaatuisia erikoiskoulutuskursseja (yhteensä 6 kurssia), jotka heijastavat viimeisintä kehitystä keskeisillä osaamisalueilla (kyberturvallisuus, Big Data, robotiikka, lohkoketjut ja älykäs energia) ja joilla tuetaan työvoiman kehittyneiden digitaalisten taitojen kehittämistä pk-yrityksiin keskittyen sekä johtajille että työntekijöille.

Konsortioon kuuluu 5 korkeakoulua, 1 osaamiskeskus, 1 tieto- ja viestintätekniikkaan erikoistunut pk-yritys ja 3 yritysjärjestöä seitsemästä eri Euroopan maasta: Espanja, Suomi, Irlanti, Tšekki, Slovakia, Liettua ja Kypros. Jokainen EAGLE-korkeakoulu tarjoaa koulutusta jollakin avainalueella, jolla se on jo asiantuntija. Pk-yritysten ja teollisuuskumppaneiden osallistumisen ja ehdotetun koulutuksen sovellettavuuden vahvistamiseksi hankkeeseen sisältyy ensimmäinen vaihe, jossa kurssit suunnitellaan yhdessä näiden yritysten todellisten tarpeiden huomioon ottamiseksi, mihin konsortioon kuuluvat kolme yritysjärjestöä osallistuvat keskeisessä asemassa. Tätä seuraa kurssien pilottiohjelma, joka toteutetaan toisena ja kolmantena kehittämisvuonna. Kurssit järjestetään siten, että otetaan huomioon jo työssä olevan henkilöstön aikatarpeet ja pyritään siihen, että osallistujat voivat osallistua kursseille eri maista.

Hankkeen odotetaan vahvistavan yksityisten yritysten, erityisesti pk-yritysten ja korkeakoulujen välisiä suhteita, edistää yritysten digitaalista muutosta ja edistää sukupuolten välistä lähentymistä suhteessa työvoiman digitaalisiin taitoihin ottamalla huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo kaikissa kehitysvaiheissa, mutta erityisesti kurssien kohdeyleisössä.

EU ja Eagle logot.jpg