Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.12.2023
eMAMA - Developing Post Graduate Training Programme for MaternalMental Health in Sub‐Saharan Africa

eMAMA - Developing Post Graduate Training Programme for MaternalMental Health in Sub‐Saharan Africa

Maailmanlaajuisesti 10-15 prosenttia raskaana olevista naisista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä, pääasiassa masennuksesta. Huono terveydenhuollon infrastruktuuri ja vähäiset terveydenhuoltoresurssit, joille on varattu alle 1 prosentti terveysbudjetista, pahentavat mielenterveyskuilua matalan ja keskituloisten maiden mielenterveysongelmissa. Tämä johtaa väistämättä siihen, että hoitoon pääsy on heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. Paremman koulutuksen ja mielenterveysasioita koskevan tietämyksen on osoitettu parantavan taloudellista hyvinvointia elämässä. Silti Saharan eteläpuolisen Afrikan maista puuttuu hyvin koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka pystyisivät käsittelemään näitä kysymyksiä. WHO on todennut, että mielenterveysvajeen kuromiseksi umpeen on kiireellisesti lisättävä LMIC-maiden työvoimaa arviolta 239 000 kokopäiväisellä työntekijällä (esim. sairaanhoitajat, kätilöt). Malawissa, Namibiassa ja Sambiassa tarvitaan kiireellisesti korkeampaa koulutusta sekä äidin mielenterveyden häiriöiden seulonta- ja hoitoprotokollia perusterveydenhuollossa.

Tähän tarpeeseen vastaamiseksi eMAMA-hankkeessa kehitetään valmiuksia ja osaamista äitien mielenterveyden alalla Afrikan eteläosissa. eMAMA-hankkeen toimintatutkimukseen perustuva menetelmä toteutetaan 36 kuukauden ajan. Siihen kuuluu kuusi (6) työpakettia, jotka kohdistuvat korkeakouluihin, työelämään ja poliittisiin päättäjiin neljän (4) erityistavoitteen kautta: 1) Äitien mielenterveyden parhaiden käytäntöjen tutkiminen, 2) jatkokoulutusohjelman (30 ECTS) kehittäminen, 3) eMAMA-mobiilisovelluksen kehittäminen ja 4) Hankkeen näkyvyyden, tulosten hyödyntämisen ja laajan vaikutuksen varmistaminen eMAMA-sidosryhmien kautta. eMAMA uudistaa äitien mielenterveyttä koskevia tutkinto-ohjelmia ja toteuttaa innovaatiopedagogiikkaa ja parhaita käytäntöjä koskevia suuntaviivoja SSA:ssa. Useat pilotointiin osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset (n = 300) ja 30 kansalaisjärjestöä sekä yhdeksän osallistuvaa yliopistoa tekevät yhteistyötä hankkeen keston aikana. Hanke edistää kansainvälistä yhteistyötä, yhteyksiä ja viestintää poliittisella tasolla sekä kokemusten ja asiantuntemuksen jakamista EU:n ja SSA:n välillä.

emama ja eu.jpg