Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.2.2023
EMPEREST - Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies

EMPEREST - Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STrategies

Kansainvälinen EMPEREST-hanke keskittyy haitallisten aineiden, erityisesti perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (eng. perfluoroalkyl substances, PFAS), poistamiseen jätevedestä. PFAS-yhdisteitä käytetään laajasti sekä teollisuuden tarkoituksissa että kuluttajatuotteissa, kuten esimerkiksi sammutusvaahdoissa, erilaisissa voiteluaineissa, elektroniikassa sekä rasvaa ja vettä hylkivissä tuotteissa. PFAS-aineet luetaan kestäviin orgaanisiin haitta-aineisiin eli POP-yhdisteisiin (eng. persistent organic pollutants), ja ne ovat haitallisia sekä ympäristölle että ihmisterveydelle. Nykyiset käytössä olevat jätevedenpuhdistustekniikat eivät pysty poistamaan PFAS-aineita tehokkaasti jätevedestä, jolloin niitä päätyy jätevedenpuhdistamoilta vesistöihin.

EMPEREST-hankkeen tavoitteena on 

  • lisätä tietoa PFAS-yhdisteiden päästöistä, kulkeutumisesta ympäristöön sekä pitoisuuksista Itämeren alueen ympäristössä, 
  • parantaa ja yhtenäistää PFAS-yhdisteiden ympäristöseurantaa Itämeren alueella, sekä
  • kehittää taloudellisia käytännön ratkaisuja PFAS-yhdisteiden ja muiden haitallisten aineiden poistoon jätevedestä.

EMPEREST-hankkeen kohderyhmiä ovat kansalliset ja alueelliset viranomaiset, kuten kaupungit ja kunnat, sekä jätevedenpuhdistamot ja vesiyhdistykset. 

EMPEREST-hankkeessa kehitetään PFAS-yhdisteiden seurantaa Itämeren ympäristössä, sekä luodaan kuntien käyttöön tarkoitettuja riskiarviointityökaluja PFAS-yhdisteiden ympäristövaikutuksien pienentämiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja testataan siirrettävää erilaisia moderneja vedenpuhdistusteknologioita yhdistävää jätevedenpuhdistusjärjestelmää PFAS-yhdisteiden poistamiseksi jätevedestä. Testattavat jätevedenpuhdistusjärjestelmät rakennetaan Puolassa ja Virossa, ja niitä testataan jätevedenpuhdistamoilla neljässä eri Itämeren maassa. Suomessa järjestelmää testataan Turun Kakolan jätevedenpuhdistamolla.
 

EMPEREST_Logo_Standard_medium.png