Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024

ERCCI – empowering residential child care through intreprofessional training

ERCCI tutkii ja vertaa lastensuojelun sijaishuollon käytäntöjä ja henkilöstön osaamistarpeita Espanjassa, Italiassa, Liettuassa, Saksassa ja Suomessa. ERCCI parantaa lastensuojelupalvelujen laatua täydentämällä laitosmuotoista sijaishuoltoa uusilla tieto- ja osaamispohjilla ja uudenlaisilla ammatillisilla rakenteilla.

Tavoitteet

Tavoitteena on yhdessä työntekijöiden, palveluntuottajien ja eri viranomaisten kanssa rakentaa moniammatillinen koulutuskokonaisuus, jota tullaan laajasti hyödyntämään työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa. ERCCI MOOC on kaikkien kiinnostuneiden saatavilla syksyllä 2021 kuutena eri kieliversiona kansallisiin palvelujärjestelmän erityispiirteisiin sovellettuna.  

Tämän kokonaan uuden osaamispohjaisen koulutuksen hyötyjiä ovat

  • sijaishuollon yksiköissä asuvat lapset, jotka tarvitsevat vakaata turvallista kasvuympäristöä sekä erityistä tukea ja apua oikeuksiensa suojelemiseksi
  • työntekijät, jotka kohdennetun koulutuksen kautta mahdollisesti viihtyvät paremmin ja kauemmin työssään
  • työnantajat, jotka saavat yhtenäisen koulutuksen työntekijöilleen
  • korkeakoulut, jotka saavat käyttöönsä moduulin, joka puuttuu nykyisestä korkea-asteen koulutustarjonnasta 
  • opiskelijat, jotka saavat vaihtoehdon urasuunnitelmiinsa 
  • viranomaiset, jotka saavat standardit sijaishuollon ammatilliselle osaamiselle. 

Tulokset

  1. Selvitys sijaishuollon nykytilanteesta, palvelu-järjestelmävertailu sekä koulutustarve-kartoitus Euroopassa
  2. MOOC-oppimisalusta sijaishuollon perus- ja täydennyskoulutukseen, 6 teemaa