Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities

HEAT – Participatory urban planning for healthier urban communities

Monissa kaupungeissa asukkaiden mahdollisuudet osallistua kaupunkisuunnitteluun ovat varsin rajalliset. Tämä pätee paitsi kaupunkisuunnittelun ympäristökytköksiin myös asukkaiden terveyden edistämiseen liittyviin suunnittelutoimiin.  Eritoten pyöräilyä edistävät hankkeet ja tukitoimet ovat usein varsin puutteellisia ja jäävät siksi vaille pysyviä vaikutuksia ihmisten liikkumistottumuksiin.
 
HEAT-hanke paneutuu hajanaisen kaupunkisuunnittelun ja pyöräilyinfrastruktuurin haasteisiin. Hanke pyrkii edistämään pyöräilyä terveydelle hyödyllisenä, turvallisena ja helppona liikkumisen muotona. Pyöräilyn määrän lisääminen edellyttää kaupunkialueiden pyöräilyolosuhteiden kehittämistä asukkaiden toiveet huomioon ottaen. Hankkeessa tullaankin testaamaan erilaisia menetelmiä asukkaiden osallistamismahdollisuuksien parantamiseksi pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa analysoidaan taloudellisesti pyöräilyn lisääntymisen vaikutuksia WHO:n HEAT-työkalun avulla. Näitä analyyseja voidaan jatkossa käyttää suunnittelun, investointien ja strategiatason muutostyön tukena. 
 
Turun ammattikorkeakoulun vastuulla on järjestää hankekaupungeille HEAT-työkalun käyttöön liittyviä koulutuksia sekä tukea hankekaupunkeja työkaluun liittyvissä laskennoissa. Hankekaupungeille hanke tuo osaamista erilaisista kestävän kaupunkisuunnittelun vaihtoehdoista sekä asukkaiden osallistamisesta kaupunki- ja liikennesuunnitteluun etenkin pyöräilyn ja kävelyn osalta.