Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Järviruo’on poisto Saaristomereltä

Järviruo’on poisto Saaristomereltä

Järviruo'on poisto Saaristomereltä on yleishyödyllinen hanke, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä lähteä hyötykäyttämään vuosittain uusiutuvaa biomassaa, joka muutoin jää rannoille pilaamaan vesistöjen laatua.

Tavoitteena on tehdä selvitystyö rantojen käytöstä ja käyttöoikeuksista pilottialueilla Paraisilla ja Kustavissa. Selvittämällä maa- ja vesialueiden omistusoikeudet ja laatimalla sopimusmallin ruovikoiden hyötykäytöstä, rannikkoseutujen maaseutuyrittäjillä on paremmat mahdollisuudet käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen. Malli on suoraan sovellettavissa myös muille alueille.

Ruovikoiden keruu ei kuulu jokamiehen oikeuksiin, vaan monipuolinen hyödyntäminen ja korjuutyö edellyttävät suunnitelmallisuutta, jolla turvataan myös luonto- ja virkistyskäyttöarvot. Ruovikot ovat yleensä vesiosuuskuntien omistamia ja omistussuhteiden selvittäminen ja osakkaiden tiedottaminen ruovikoiden hyödyntämismahdollisuuksista ovat elinehto ruovikoiden hyödyntämisen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa. Omistajien ja hyödyntäjien välillä ei ole olemassa mitään yleistä sopimusmallia, vaan sopimusten teko on ollut hyvin kirjavaa ja on myös epäselvää keiden välillä sopimukset kuuluisi tehdä.

Ruovikoiden käytöstä laaditaan kaksikielinen opas, joka helpottaa niiden hoitoa ja hyödyntämistä. Yhteisten ranta-alueiden hoidosta voi syntyä uudenlaista yhteisöllisyyttä. Hankkeella on myös vesistönsuojelullisia tavoitteita. Vesistöjen tilaa voidaan pysyvästi parantaa ruovikoiden säännöllisillä ja kustannustehokkailla korjuuleikkauksilla, jotka poistavat ravinteita vesitöstä.

Poistettua järviruokoa voidaan käyttää mm. kasvualustoina, karjan rehuna, maanparannusaineena sekä biokaasu- ja polttolaitoksilla raaka-aineena.

 

...........

Tallenne Ruokoinfosta Paraisilla 21.9.2021

Järviruo’on poisto Saaristomereltä LOPPURAPORTTI 1.6.2019-31.10.2021

Opas vesialueen osakkaille yhteisten ruokoalueiden hoitoon Saaristomerellä

järviruoko_logot.jpg