Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 12.12.2023
KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä

KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä

Hankkeessa edistettiin työnantajien valmiuksia työllistää monikulttuurisia työntekijöitä. Siinä tuotettiin työnantajille uutta osaamista monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen, lisättiin yritysten valmiuksia eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden palkkaamiseen ja työperäiseen maahanmuuttoon sekä kehitettiin yritysten perehdytyskäytänteitä.

Hankkeessa toteutettiin yrityksille suunnattuja koulutuksia, jotka antoivat yrityksille valmiuksia monikulttuurisista taustoista tulevien osaajien rekrytointiin ja perehdytykseen sekä kulttuurisensitiivisen työyhteisön luomiseen. Koulutuksien sisältö räätälöitiin yritysten tarpeisiin ja koulutuksiin osallistui yrityksien HR-henkilöstöä ja työntekijöitä.

Hankkeen tuotoksena syntyi kolmiosainen koulutuspakettimonikulttuurisesta työyhteisöistä ja niiden johtamisesta. Voit tutustua koulutuspakettiin alla.

Koulutuspaketista valmiuksia maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämiseen

Kohti monikulttuurista työyhteisöä -koulutuspaketti antaa työnantajille valmiuksia työllistää maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Koulutuspaketin avulla koko työyhteisö saa tietoa ja työkaluja monikulttuurisen työyhteisön luomiseen, kulttuurisensitiivisyyden kehittämiseen ja erilaisten kulttuuristen lähtökohtien huomioimiseen perehdytysprosessissa ja työssä toimimisessa. Koulutuspaketti sisältää myös jo paljon maahanmuuttajia työllistävien yritysten kokemuksia ja vinkkejä.

Koulutuspaketti koostuu videoista, maahanmuuttajan perehdyttämisen tueksi julkaistusta työkirjasta ja muusta tukimateriaalista. Koulutus on jaettu kolmeen osaan. Koulutuksen ensimmäisessä osassa perehdytään tarkemmin siihen, mitä monikulttuurinen työyhteisö on ja mitä tulee huomioida perehdytyksessä. Koulutuksen toisessa osassa tutustutaan suomalaiseen työelämäkulttuuriin. Lisäksi kuullaan kokemuksia suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajien näkökulmasta. Kolmannessa osassa kerrotaan tarkemmin esihenkilötyöstä monikulttuurisessa kontekstissa.

Voit opiskella koulutuspaketin sisällöt itsenäisesti tai voitte perehtyä niihin yhdessä. Voit hyödyntää koulutuspaketin materiaaleja vapaasti työyhteisössäsi, esimerkiksi kehittämispäivän tai yhteisen palaverin oppimateriaalina. Opetusvideon katsomisen jälkeen voitte jatkaa keskustelua työyhteisössänne sen herättämistä ajatuksista. Tietokortit voitte laittaa työyhteisössä näkyvälle paikalle vaikkapa kahvihuoneeseen.

Tutustu koulutuspakettiin alla olevien linkkien kautta.

Koulutuspaketti osa 1: Monikulttuurinen työyhteisö

Monikulttuurinen Suomi ja työelämä
Videolla perehdytään monikulttuurisuuteen Suomessa ja työelämässä. Mitä se tarkoittaa ja miksi aihe on tärkeä? Minkälainen on monikulttuurinen työpaikka? Videolla murretaan myös yleisiä myyttejä monikulttuurisuuteen ja työelämään liittyen.

Välineitä kulttuurisensitiiviseen työyhteisöön ja perehdytykseen
Videolla käydään läpi yleisiä asioita perehdytyksestä ja monikulttuurisen erityisyyteen perehdytyksessä. Minkälaisia sudenkuoppia perehdytyksessä on ja miten ottaa kulttuurierot huomioon?

Eri kulttuuritaustaisen työntekijän vastaanottaminen Puhdas Group Oy:ssä
Turun alueen Puhdas Group Oy:n palvelujohtaja Silja Wargh kertoo, miten yritys vastaanottaa eri kulttuuritaustaisia työntekijöitä aina työhaastattelusta lähtien.

Monikulttuurisuus työyhteisössä – näkökulmia, huomioita ja esimerkkejä perehdytyksen näkökulmasta
Kansainvälisen rekrytoinnin asiantuntija Päivi Mäenpää Barona Sote Oy:stä kertoo näkökulmia, huomioita ja esimerkkejä perehdytyksen näkökulmasta.

Onnistunut perehdyttäminen
PowerPoint-esityksessä käydään läpi muun muassa perehdytyssuunnitelmaa ja sitä, miten rekrytoinnissa edistetään monimuotoisuutta.

Koulutuspaketti osa 2: Suomalainen työelämäkulttuuri monikulttuurisessa kontekstissa

Suomalaisen työelämäkulttuurin ominaispiirteet osana perehdytysprosessia
Videolla syvennyttään suomalaiseen työelämäkulttuuriin ja siihen, miten se voi perehdytyksessä näyttäytyä. Minkälainen on suomalainen arvopohja ja mitä työntekijältä odotetaan?

Työkulttuuri ja sen kehittyminen
Videolla puhutaan suomalaisesta työkulttuurista ja sen kehittymisestä. Minkälainen on esimerkiksi suomalaisen työelämän aikakäsitys tai hierarkia ja miten nämä saattavat erota muista kulttuureista?

Kokemuksia suomalaisesta työelämästä, osa 1
Aiza Agao kertoo kokemuksistaan suomalaisesta työelämästä. Miten hän on päässyt osaksi työyhteisöä ja minkälaiseksi hän on kokenut perehdytyksen?

Kokemuksia suomalaisesta työelämästä, osa 2
Ilkka Vuonola kertoo kokemuksistaan suomalaisesta työelämästä. Hän kertoo mm. miten maahanmuuttajataustaisiin työnhakijoihin suhtaudutaan ja antaa vinkkejä työnantajille.

Kokemuksia suomalaisesta työelämäkulttuurista
PowerPoint-esityksessä käydään läpi suomalaisen työelämäkulttuurin erityispiirteitä.

Koulutuspaketti osa 3: Johtajuus monikulttuurisessa työyhteisössä

Työnantajan velvollisuudet perehdyttämisessä
Videolla käydään läpi työnantajan yleisiä velvollisuuksia perehdyttämisessä ja lainsäädäntöä.

Monikulttuurista työyhteisöä tukevat TE-toimiston yrityspalvelut
EURES-asiantuntija Riikka Lahtinen (Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto) kertoo, minkälaisia palveluita TE-toimisto tarjoaa työnantajille ja 
EURES-asiantuntija Ilona Wakonen taas kertoo rekrytoinnista EU- ja ETA-maista sekä Sveitsistä.

Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen
Monikulttuurisuuden asiantuntija Heidi Karvonen kertoo ihmisten ja monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta.

Virtuaaliset ja teknologiset ratkaisut monikulttuurisen perehdytyksen apuna
Videolla käsitellään erilaisia virtuaalisia ja teknologisia ratkaisuja perehdytyksen tukena. Niiden avulla voidaan helpottaa perehdytystä silloin, kun suomen kielen taito on heikko.

Monikulttuurisen työyhteisön tietokortit

ESR-ja-vipuvoimaa.png

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.