Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 21.10.2022
KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä

KOMOTYÖ – Kohti monikulttuurista työyhteisöä

Hankkeen tavoitteena on edistää työnantajien valmiuksia työllistää monikulttuurisia työntekijöitä sekä sopeutua muuttuneen työmarkkinatilanteen vaatimuksiin. Hanke tuottaa työnantajille uutta osaamista monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen, edistää maahanmuuttajataustaisten osaajien ja kausityövoiman työllistämismahdollisuuksia sekä kehittää yritysten perehdytyskäytänteitä. 

Hankkeessa toteutetaan osallistuville yrityksille suunnattu kolmiosainen koulutuspaketti, joka antaa yrityksille valmiuksia monikulttuurisista taustoista tulevien osaajien rekrytointiin ja perehdytykseen sekä kulttuurisensitiivisen työyhteisön luomiseen. Koulutuspaketin rinnalla toteutetaan kehittämistyöpajoja, joissa jatkotyöstetään koulutuksen teemoja. Hankkeeseen osallistuville yrityksille tarjotaan myös yksilöllistä tukea ja työhönopastusta. 

Koulutuksen ja kehittämistyöpajojen sisällöistä kootaan digitaalinen koulutusmateriaali, jonka teemana on kulttuurisensitiivisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen sekä eri kulttuuritaustaisten perehdyttäminen.

Hankkeen tuloksena alueen maahanmuuttajataustaista työvoimaa käyttävien yritysten työvoiman saatavuus paranee ja työhön perehdyttäminen tehostuu. Toiminnan tuloksena Varsinais-Suomen alueen työvoiman saatavuus paranee, työvoiman työllistyminen
alueelle edistyy, kotoutumisprosessi vahvistuu ja kausiluonteisen työvoiman käytettävyys kasvaa. Lisäksi hanke vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myönteisesti alueen yritysten toimintaedellytyksiin.
 

Tule mukaan koulutukseen!

KOMOTYÖ-hanke tarjoaa pk-yrityksille jalkautuvia koulutussessioita monikulttuuristen työyhteisöjen rakentamisesta ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdyttämisestä. 

Koulutussessiot voidaan järjestää teille parhaiten sopivassa paikassa, esim. yrityksenne tiloissa, Turun AMK:n tiloissa tai muussa sopivassa paikassa. Tulemme siis mielellämme pitämään koulutusta teille paikan päälle tai voimme sopia jonkin muun paikan, joka on helposti saavutettavissa. 

Koulutussessioihin voi osallistua sekä perehdytyksestä vastaavat henkilöt että myös muut aiheesta kiinnostuneet työntekijät. Osallistujien määrää ei ole rajoitettu ja koulutuksen voi yhdistää esim. viikkopalaverin tai muun kokouksen yhteyteen. 

Voitte valita seuraavista teemoista sen, joka kiinnostaa teitä eniten: 

  1. Monikulttuurinen Suomi ja työelämä sekä kulttuurisensitiivisen työskentelyn periaatteet -tietopaketti 1 h  
  2. Perehdytysprosessi ja monikulttuurisen perehdytyksen erityispiirteet -tietopaketti 1 h  
  3. Suomalaisen työelämäkulttuurin ominaispiirteet osana perehdytysprosessia -tietopaketti 1 h  
  4. Työkulttuuri ja sen kehittyminen -tietopaketti 1 h  
  5. Työnantajan yleiset velvollisuudet perehdyttämisessä ja lainsäädäntö -tietopaketti 1 h  
  6. Yrityksenne ensiaskeleet monikulttuuriseksi työyhteisöksi 1 h (suunnattu yritykselle, joka ei vielä työllistä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä tai on vasta hyvin alkuvaiheessa asian kanssa)
  7. Yrityksenne perehdytyskäytäntöjen kehittäminen 1 h (suunnattu yritykselle, jolla jo aiempaa kokemusta maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden työllistämisestä)

Halutessanne voitte valita myös useampia teemoja. Suosittelemme valitsemaan esimerkiksi yhden tietopaketeista (1–5) ja lisäksi joko teeman 6 tai 7, jolloin tietopaketin sisältöjä on mahdollista viedä tarkemmin käytäntöön oman yrityksenne näkökulmasta

Koulutuksen toteutus räätälöidään yhteistyössä yrityksen kanssa. 

Koulutus on maksuton de minimis -ehdot huomioiden.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä marju.lindholm@turkuamk.fi

ESR-ja-vipuvoimaa.png

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.