Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

MYRSKY - Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset (korona, Ukrainan sota) ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin. On tärkeää, että tutkimustieto saadaan ohjattua yhä paremmin yritysten käyttöön ja osaamisen kehittäminen vastaa tehokkaasti yritysten tarpeisiin ja että yritykset ovat tietoisia näistä mahdollisuuksista. 

Hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä muutoskyvykkyyttä. Hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja sparrauksia teemoihin liittyen.

Hankkeen tavoitteena on luoda ammattikorkeakoulujen (22) yhteistyönä nopeat toimet yrityksille koronapandemiasta toipumiseen vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (22 ammattikorkeakoulua) yhteistyönä. Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteisen ikkunan kautta yrityksille teemoitettujen kokonaisuuksien kautta mikro-opintokokonaisuuksia (alle 3 op), jotka voidaan suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, ilman veloitusta. Ammattikorkeakoulut luovat hankkeen aikana tiiviin yhteistyön myös Suomen Yrittäjien ylläpitämään koulutustarjontaan. Tämän lisäksi järjestetään suuralueittain yrityksille info- ja sparraustilaisuuksia. Yritysyhteistyön täsmätoimena jokainen osallistuva ammattikorkeakoulu toteuttaa omia yrityslähtöisiä kehittämistoimia, jotka liittyvät alueen erityistarpeisiin ja mikroopintokokonaisuuksien teemoihin ja syventävät sitä kautta yritysten osaamista ja muutoskyvykkyyttä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Länsi-Suomen alueen (Pirkanmaa, Etelä ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Satakunta, Varsinais-Suomi) mikro- ja pk-yritykset, joilla on tarve kehittää osaamistaan ja liiketoimintaansa koronakriisistä. Tämä Länsi-Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke on osa eri suuralueiden (Länsi-, Itä-, Etelä-Suomi ja Lappi) yhteistä valtakunnallista hankehakemusten kokonaisuutta, jossa on mukana kaiken kaikkiaan 22 ammattikorkeakoulua ympäri Suomea. Tavoitteena on keskittää kattavasti kaikkien ammattikorkeakoulujen pk- ja mikroyrityksiä palvelevat, muutoskyvykkyyttä tukevat mikrokurssit yhteen ikkunaan, niin että ne ovat helposti kaikkien yritysten tavoitettavissa, ja tähän työhön tarvitaan tietysti kaikkia ammattikorkeakouluja. Lisäksi Länsi-Suomen alueella kaikki mukana olevat kahdeksan ammattikorkeakoulua toteuttavat yhteistyössä mm. Muutosjohtamista vahvistavan työpajasarjan sekä rakentavat muutossparraajien verkoston, jotka yhdessä kehittävä pk- ja mikroyrityksille suunnattua palvelu- ja ohjaustoimintaa ja ohjaavat yrityksiä ammattikoreakoulujen osaamispalvelujen äärelle. Kaikilla ammattikorkeakouluilla on myös oma vahvuusalueensa tarjolla työpajoihin ja sparrauksiin. Ammattikorkeakoulujen yhteistä kehittämistä tarvitaan, jotta saavutetaan hankkeen keskeinen tavoite vahvistaa ja joustavoittaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä selviytyäkseen sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet liiketoimintaa suunnittelevat henkilöt. Hankkeen kohderyhmänä on yritysten johto ja henkilöstö.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen työpakettiin:

  • TP1: Markkinointi-ikkunan luominen kaikkien ammattikorkeakoulujen mikro-opintoihin valituissa teemoissa(valtakunnallinen) 
  • TP2: Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen suuralueittain valituissa teemoissa (Suuraluekohtainen)
  • TP3: Ammattikorkeakoulukohtaiset kehittämistoimet ja pilotit maakunnallisesti. Kehitetään opintokokonaisuuksien kautta yritysten henkilökunnan ja yrittäjien osaamista ja sitä kautta tuetaan yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja TKI-investointien kasvua (Maakuntakohtainen)

Hankkeessa toteutettavien nopeiden toimien kautta yritysten muutoskyvykkyys paranee ja yritykset saavat tukea ja osaamista toimintansa uudistamiseen. Hankkeen tuloksena mikro- ja pk-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina ja hyödyntävät niitä jatkossa omien kehittämistoimien, ahoitushakujen ja osaamisen kehittämisen yhteistyökumppaneina. Hanke toteutetaan samanaikaisesti ja synkronoituna Etelä-Suomen, Itä-Suomen ja Lapin vastaavien hankkeiden kanssa ja se sisältää yhteisiä valtakunnallisia osioita, joita koordinoi Karelia AMK (TP1). Hankkeen toteuttajat Länsi-Suomen suuralueella ovat TAMK, Centria, JAMK, Novia, SeAMK, SAMK, TurkuAMK ja VAMK.
 

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Myrsky-hanke_verkkosivubanneri_vaaka.png