Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.6.2023
NeCom - Risteilyaluksen sisustusalueen energiankulutuksen pienentäminen uusilla ilmastointi- ja akustiikkakonsepteilla matkustajien ympäristötyytyväisyys huomioiden

NeCom - Risteilyaluksen sisustusalueen energiankulutuksen pienentäminen uusilla ilmastointi- ja akustiikkakonsepteilla matkustajien ympäristötyytyväisyys huomioiden

Projektin tavoitteena on luoda tieteelliseen näyttöön pohjautuvaa geneeristä tietoa ja osaamista, jonka avulla voidaan kehittää ääneneristys- ja ilmanvaihtoratkaisuja risteilyaluksiin niin, että edistetään Meyer Turku Oy:n VETURI-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita. Tavoite on tutkia ja kehittää konsepteja ja ratkaisuja, joilla voidaan merkittävästi pienentää laivan polttoaineenkulutusta koko elinkaaren aikana. Tavoitteena on pienentää hyttialueen ilmastoinnin energiankulutus puoleen nykyisestä uudella jäähdytyskonseptilla, pienentää ilmastoinnin energiankulutusta tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ohjauksella ja pienentää hyttialueen rakenteiden massaa yli 10 % nykyisestä. Näillä voidaan saavuttaa, kullakin erikseen, 3.0 %, 0.4 % ja 0.5 % pienennykset polttoaineen kulutuksessa koko elinkaaren aikana. Yhteensä kulutussäästöpotentiaali on 3.9 %.

Lisäksi tavoitteena on tutkia hiilijalanjäljeltään nykyistä alhaisempien materiaalien käyttömahdollisuuksia. Projektin toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön tutkimusryhmä, joka koostuu 13:sta akustiikan, ilmastoinnin, rakennustekniikan ja psykologian tutkijasta. Projektissa ei ole mukana opetushenkilökuntaan kuuluvia. Projekti sisältää tutkimuksia akustiikkalaboratoriossa (akustiset rakenteet), ilmastointilaboratoriossa (ilmastointiratkaisut), psykofysiikkalaboratoriossa (sisäolosuhteiden ihmisvaikutukset valveilla ja unessa), sisäolosuhdetutkimuksia risteilijöillä ja sisäolosuhdetutkimukset rahoittajien Mock Up ympäristöissä (kokonaisratkaisut). Projektin työpakettien tieteelliset tutkimustulokset ovat julkisia projektin jälkeen. Projektin kahteen osatehtävään liittyy kansainvälinen tutkimusyhteistyö, jolla täydennetään tutkimusryhmän osaamista ja lisätään tutkimustulosten vaikuttavuutta. Projektia rahoittavat Business Finland, Turun ammattikorkeakoulu ja 10 yritystä. Projektin aikataulu on 1.1.2023-31.12.2024.