Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024

Puuvälipohjien askelääneneristävyys

Tausta. Puurakentamisessa askelääneneristys on yksi tärkeimmistä suunnitteluhaasteista. Tyytyväisyys askelääneneristävyyteen on havaittu heikommaksi puukerrostaloissa kuin betonikerrostaloissa. Nykyiset standardoidut mittaluvut välipohjien askeläänieristystä koskien on kehitetty pääosin betonivälipohjien suorituskyvyn mukaan. Puuvälipohjien yleistyessä mittalukuja ja myös itse mittausmenetelmiä tulisi tarkastella uudestaan. 

Tavoite. Projektilla on tarkoitus vaikuttaa sekä askelääneneristävyyden mittausmenetelmiin että suorituskykyä kuvaavien mittalukujen määritysmenetelmiin. Mittalukuja, kuten L’n,w tai L’n,T,w+CI,50-2500, käytetään määräyksissä, rakennustuotekaupassa ja rakennusselityksissä ja ne määritetään kansainvälisen ISO 717-1 standardin mukaan. Projektissa on tavoitteena kehittää mittaluku, joka selittää puuvälipohjaan kohdistuvien asumisen iskuäänten häiritsevyyttä paremmin kuin nykystandardin mittaluvut tekevät. Hyvän mittaluvun avulla voidaan eri välipohjaratkaisut asettaa paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten hyvin ne subjektiivisesti ottaen eristävät ääntä. Nykyiset mittaluvut eivät järjestä välipohjia paremmuusjärjestykseen edes betonivälipohjilla saatikka puuvälipohjilla. Tieteellinen tutkimustyö perustuu useiden puuvälipohjien laboratoriomittauksiin, näille tehtyihin kävelyäänten nauhoituksiin ja psykoakustiseen kokeeseen, jossa määritetään äänen häiritsevyys näistä nauhoitteista.

Toivotut tuotokset. Projekti tuottaa ehdotuksia uudelle mittaluvulle, joilla selitetään paremmin ihmisten kokemus puuvälipohjien askelääneneristävyydestä. Tieteelliset tulokset julkaistaan kansainvälisesti. 

Toteutus. Projektiaikataulu on 1.4.2020–31.3.2022. Projektin toteuttaa RISE (vastuullinen tutkija, PI, Kirsi Jarnerö) Ruotsin Vaxjöstä, Linnaeus yliopisto (Lnu, PI Andreas Linderholt) Ruotsin Vaxjöstä, ja Turun ammattikorkeakoulu (TUAS, PI Valtteri Hongisto) Suomen Turusta. 

Rahoitus. Projektirahoitus on julkinen. Projekti sai rahoituksen hausta TFV II 2019 “Tandem Forest Values”, jonka arvioijana toimi ruotsalainen KSLA (The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry). Ruotsin tutkimusosuuden (RISE, Lnu) rahoittaa KSLA Ruotsista ja Suomen osuuden ympäristöministeriö Suomesta. Teollisuus ei rahoita itse tutkimustyötä mutta he voivat olla mukana projektin suunnittelussa ja toteutuksessa jollain panoksella. 

Tietoa hausta. https://www.ksla.se/call-tfv-ii-2019/

Tietoa rahoituksesta. https://www.ksla.se/anslag-stipendier/tandem-forest-values/granted-applications/

RISE. https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/trabyggande

Lnu. https://lnu.se/en/

TUAS. https://www.tuas.fi/en/research-and-development/research-groups/built-environment/