Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.6.2023
Ruokohelmi II

Ruokohelmi II

Hankkeessa on useita kohdealueita, joita kunnostetaan hankkeen aikana. Kohteet sijaitsevat hankkeen yhteistyössä mukana olevien kaupunkien alueilla: Paraisten makeavesiallas, Uudenkaupungin Kasarminlahti ja raviradankosteikko, sekä Taivassalon natura-alueet Kolkanaukko ja Rantalanlahti.

Tavoitteena on elinympäristöjen parantaminen vesialueilla, rannoilla ja rantalaitumilla. Tavoitteeseen pääsemiseksi on hankkeessa tarkoitus mm. niittää, ja hyödyntää järviruokoa, saattaa ranta-alueita laidunnuksen piiriin ja tehdä kalastoselvitys. Järviruokoa voidaan hyödyntää esim. energiajakeena. Laidunnuksen tarkoituksena on pitää ranta-alueita avonaisempina pidemmän aikaa ja näin tehdä niistä houkuttelevampia mm. linnustolle. Kalastoselvityksellä saadaan selville vesistön kalasto, joka toimii mahdollisen hoitokalastustarpeen arvioimisen perustana.  
Muita toimenpiteitä hankkeessa on tehdä luonto- ja sudenkorentokartoituksia, sekä kunnostaa tietyn alueen lintuvesiä pienpetopyynnin muodossa, mikä edesauttaa vesilintujen pesimämenestystä alueella.

Ely ja Ruokohelmi logot.jpg