Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024
Safe4Child – Trauma informed approaches to support staff working with children and adolescents exhibiting behaviors that challenge

Safe4Child – Trauma informed approaches to support staff working with children and adolescents exhibiting behaviors that challenge

Projektin tarkoituksena on kehittää työkaluja ja menetelmiä lasten ja nuorten aggression hallintaan lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.

Päätavoitteet:

 1. Traumakeskeiseen lähestymistapaan perustuva kirjallisuuskatsaus lasten ja nuorten aggression hallinnasta.
 2. Verkkokurssin "Safe4Child-traumakeskeinen lähestymistapa lasten ja nuorten aggression hallintaan" (5op) kehittäminen.
 3. Kehittää teknisesti korkealaatuinen virtuaalitodellisuusympäristö Safe4Child-traumakeskeiseen lähestymistapaan perustuviin simulaatioharjoituksiin sekä käyttöopas simulaatioihin.
 4. Soveltaa Safe4Child-traumakeskeistä lähestymistapaa lasten ja nuorten aggression hallinnassa laajemmille kohderyhmille.

Safe4Child-projektissa on neljä päätulosta (PR eli Project Results), jotka koostuvat useista toiminnoista.

PR1: Kehitetään Safe4Child-traumakeskeisen lähestymistavan viitekehys nykyisen näytön kartoittamiseen ja sidosryhmien kuulemiseen perustuen.

Toiminnot:

 • lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon traumakeskeiseen hoitoon liittyvä kirjallisuuskatsaus;
 • lasten ja nuorten psykiatristen osastojen sekä asumisyksiköiden vaaratapahtumatietoraportti aggressiivisuuden tason osoittamiseksi;
 • kohderyhmähaastattelut lasten parissa työskenteleville ammattilaisille  lasten ja nuorten psykiatrisissa ja asuinyksiköissä;
 • tulosten raportointi tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen kautta.

PR2: Kehitetään verkkokurssin opetussuunnitelma "Safe4Child-traumakeskeinen lähestymistapa lasten ja nuorten aggression hallintaan".

Toiminnot:

 • verkkokurssin (5op) sisällön kehittäminen, pilotointi ja arviointi; 
 • käyttäjäoppaan luominen;
 • tulosten raportointi tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen kautta.

PR3: Kehitetään teknisesti korkealaatuinen virtuaalitodellisuusympäristö 

Toiminnot:

 • teknisen alustan suunnittelu ja kehittäminen virtuaaliympäristöön;
 • VR ympäristön testaus ja arviointi; 
 • VR-simulaatioiden käyttöoppaan laatiminen.

PR4: “Safe4Child -Traumaperustainen lähestymistapa lasten ja nuorten aggression hallinnassa “-Toteutusopas laajennetuille kohderyhmille

Toiminnot:

 • kerätä ja yhdistää tietoa aikaisemmista projektin vaiheista ja tuloksista;
 • tehdä laajennettu sidosryhmäanalyysi (varhaiskasvatus, kouluterveydenhuolto, sosiaalityö, kotihoito ja lastenpsykiatria, järjestöt);
 • toteutusoppaan arviointi;
 • raportointi tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen kautta;

Kaikki projektimateriaalit ovat vapaasti saatavilla projektin verkkosivuilla Creative Commons 4.0 International License -lisenssillä. Attribution-Non-Commercial: kaikki materiaalit voidaan ladata ja käyttää ei-kaupallisista syistä, mutta tekijöitä on lainattava.
 

EN Co-funded by the EU_POS.jpg