Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.12.2022
SIMBA - Simulation-based learning in Occupational Therapy Education

SIMBA - Simulation-based learning in Occupational Therapy Education

SIMBAn päätavoite on sisällyttää simulaatioon perustuva oppiminen (SBL) ja arviointi toimintaterapiakoulutuksen kaikkiin vaiheisiin siten, että opiskelijat ovat oppimisprosessinsa aktiivisia osallistujia ja tuntevat olonsa päteviksi siirtyessään työelämään toimintaterapeuttina valmistumisen jälkeen. 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja soveltaa näyttöön perustuvaa SBL:ää viiden yhteistyöorganisaation toimintaterapiakoulutusten eri opintojen vaiheisiin. Pitkällä aikavälillä SIMBA edistää ammatillisia kykyjä, pätevyyttä ja siten lisää toimintaterapiapalveluiden laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta. 

SIMBA kehittää verkkoalustan, jonne toimintaterapian opiskelijat ja opettajat voivat jakaa materiaalia ja tietoa avoimesti kaikkien saataville. Verkkoalusta edistää ja rohkaisee oppilaiden aloitteellisuutta itseopiskelussa. Verkkoalusta tulee olemaan avoimesti kaikkien saatavilla, jotta se edistäisi kansainvälistä sekä korkeakoulujen välistä koulutuksellista yhteistyötä. Lisäksi se keskittää ja levittää tietoa SBL:stä opiskelijoille, ammattilaisille ja sidosryhmille.

EN Co-funded by the EU_POS.jpg