Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
SkäriHUB – yhteisöllisyyttä, osaamista ja hyvinvointia saariston mikroyrittäjille

SkäriHUB – yhteisöllisyyttä, osaamista ja hyvinvointia saariston mikroyrittäjille

Hankkeen päätavoitteena on kokeiluiden avulla selvittää minkälainen saaristossa toimiva SkäriHUBin konsepti vastaa saaristoalueen mikroyrittäjien ja etätyöntekijöiden yhteisöllisten työtilojen tarpeisiin. Miten SkäriHUBin toiminta tulee järjestää niin, että se on saariston yrittäjille ja etätyöntekijöille saavutettava, yhteisöllinen, osallisuutta ja verkostoitumista ja siten tuloksellisuutta ja työhyvinvointia edistävä työskentely-ympäristö.

Hankkeessa tunnistetaan ja varmennetaan

  1. mikroyrittäjien ja etätyöntekijöiden tehokkaan ja työhyvinvointia edistävän työskentelyn edellyttämät (monipaikkaiset) tilaratkaisut sekä määritetään tiloissa tarvittavat palvelut
  2. testataan liiketoiminnan ja digitaitojen tuen järjestämistä ja muotoja osana SkäriHub-palvelukonseptia
  3. testataan mikroyrittäjien ja etätyöntekijöiden työhyvinvointia edistäviä palvelukokonaisuuksia.

Hankkeen tavoitteet saavutetaan viidellä toimenpiteellä:

  1. SkäriHUBin monet muodot – kokeilun kautta tarjoamme kolme sijaintia saariston eri osissa mahdollistaen mikroyrittäjien osallistumisen palvelukokeiluihin, joiden pohjalta tunnistetaan yrittäjien tarpeet SkäriHUBin kriteeristön muodostamiseksi.
  2. SkäriHUBista tuottavuutta työhön -kokeiluteema, jossa tuemme mikroyrittäjien osaamista liiketoiminnan ja digitaitojen osalta “Sparrausta liiketoimintaan” ja “Opetusta ja tukea digitaitoihin” -palvelujen kautta.
  3. SkäriHUBista työhyvinvointia ja työn imua -kokeiluteema, jossa tuemme mikroyrittäjien hyvinvointia ja työn imua vahvistamalla tietoutta ja osaamista työn muotoilun mahdollisuuksista ja keinoista, ergonomisista ratkaisutavoista, yhteisöllisyyden uusista muodoista sekä luonnon ja luontoliikunnan mahdollisuuksista työhyvinvoinnin lähteinä.
  4. SkäriHUBin parhaat käytännöt - kokoaa yhteiskehittelyn kautta määritellyn kriteeristön ja SkäriHUB-konseptin, joita hyödynnetään
  5. Viestintä ja koordinointi - pitää huolen onnistuneesta hankeviestinnästä ja projektin toteutuksesta.

SkäriHUB –hankkeen mitattava tulos on 20 yrityksestä osallistuvan 30 mikroyrittäjän/etätyöntekijän osallistuminen hankkeen kokeiluihin, joiden kokemuksien kautta määritetään kriteeristö saaristossa toimivan hubin tila- ja palvelutarpeille. Hankkeen aikaiset kokeilut tukevat osallistujien osaamista ja työhyvinvointia parhaiden käytäntöjen tunnistamisen ohella. SkäriHUB-konsepti toimii pohjatyönä saariston sekä muiden vastaavanlaisten maantieteellisten sijaintien tulevaisuuden hub-ympäristöille.

ESR-ja-vipuvoimaa.png