Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.1.2023
SOFTEN - Embedding SOFt skills in sTem academic curricula for the transition to sustainable grEeN economy

SOFTEN - Embedding SOFt skills in sTem academic curricula for the transition to sustainable grEeN economy

Hanke liittyy kiinteästi vihreään siirtymään, jolla tarkoitetaan ympäristöä säästävän ja kestävää kehitystä turvaavan toimintatavan juurruttamista elinkeinoelämään. Erityisen tärkeitä tässä yhteydessä ovat energia-, rakennus- , kuljetus- ja useat tuotannon alan yritykset. Vihreän siirtymän toteuttamisessa keskeistä on tietoisuuden lisääminen ja  yritysten toimintatapojen ja ajatusmallien muokkaaminen muutosta tukevaksi. Keskeisiä tahoja tässä ovat ko. alojen oppilaitokset sekä yrityksissä toimivat asiantuntijat ja esimiehet. 

Hankkeessa keskitytään vihreän siirtymän mukaisen ajattelu- ja toimintamallin edellyttämien kommunikointi- ja johtamistaitojen tunnistamiseen ja koulutukseen. Konkreettisena toimintapana on vaikuttaja- ja kouluttajaverkoston luominen alan yrityksiin.

EN Co-funded by the EU_POS.jpg
soften_logo.png