Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.2.2022
TEHOTEKO

TEHOTEKO

TEHOTEKO parantaa valmiuksia hyödyntää tekoälyä

Turun ammattikorkeakoulu haluaa parantaa pk-yritysten valmiutta hyödyntää tekoälyä.

TEHOTEKO eli Teollisuus hyödyntämään ohjelmistoissa tekoälyä -projektissa muun muassa testataan algoritmeja, jotta niiden sopivuus kulloisenkin yrityksen tarpeisiin selviää. Toisekseen hankkeen tuloksena on luoda menetelmiä, jotka hyödyntävät valmiita tekoälyohjelmakirjastoja yrityksen omassa tuotekehityksessä.

Tehokkaassa digitalisaation hyödyntämisessä keskiössä on tekoälyn laajamittainen käyttöönotto. Tässä on pk-sektorilla merkittäviä haasteita, sillä käyttöönottoon liittyy suuri osaamiskynnys ja osaavan henkilökunnan palkkaaminen on vaikeaa. Lisäksi algoritmien toiminnan testaaminen aidoissa ympäristöissä on haasteellista, koska pk-yritykset eivät pysty kehittämään tarvittavaa infrastruktuuria itse. TEHOTEKO auttaa yrityksiä tarjoamalla tarvittavan testialustan sekä lisäämällä osaamista yritysten osaamisvajeen ratkaisemiseen. Hanke on avoin kaikille Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille.

TEHOTEKO pohjautuu Turku AMK:n perustamaan meriliikenteen automaatiota, autonomiaa ja etäohjausta tukevaan testiympäristöön ARPAan (Applied Research Platform for Autonomous Systems), joka tukee Varsinais-Suomen yrityksiä erityisesti sinisen kasvun osalta. TEHOTEKO-hanke hyödyntää ARPA-testiympäristöä vahvasti. Yritys-korkeakoulu yhteistyö on uutta tekoälyn ja koneoppimisen saralla Varsinais-Suomessa. TEHOTEKO vahvistaa sekä yritysten että korkeakoulujen yhteistyötä ja luottamusta omaan osaamiseen.


Hankkeen tulokset ovat:

  • menetelmä luoda avoimia datasettejä tekoälyalgoritmien kehitystä varten
  • testialus, jolla algoritmien toiminta voidaan verifioida
  • menetelmä hyödyntää valmiita tekoälyohjelmakirjastoja yrityksen omassa tuotekehityksessä.
Rahoittajien tekstilogot ja EU-lippu

Lue lisää:

Tekoälyä yritysten käyttöön – Turun AMK testaa algoritmeja autonomisen lautan avulla

https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/3014/tekoalya-yritysten-kayttoon-turun-amk-testaa-algoritmeja-autonomisen-lautan-avulla/