Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 17.7.2023
TEMU – Taloyhtiöiden energiamurros

TEMU – Taloyhtiöiden energiamurros

TEMU – Taloyhtiöiden energiamurros -hanke edistää Varsinais-Suomen siirtymistä hiilineutraaliin ja paikalliseen energiantuotantoon. Hankkeessa vahvistetaan yritysten ja taloyhtiöiden osaamista energiajärjestelmien suunnittelussa ja hankinnassa, mikä on avainasemassa kasvihuonepäästöjen vähentämisessä ja tulevaisuuden työpaikkojen turvaamisessa.
Suomen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä vaatii uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä maan rakennuskannassa. Asuminen kuluttaa koko maassa energiaa n. 22 TWh/vuosi. Merkittävä osa siitä kuluu taloyhtiöissä, joita Suomessa on n. 90 000 – taloyhtiöillä onkin tärkeä rooli hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamisessa.  Hankkeessa kurotaan umpeen asiakkaiden ja yritysten välisen osaamisvajauksen kuilua, nopeutetaan taloyhtiöiden energialoikkaa ja investointeja uusiin energiajärjestelmiin.

Taloyhtiön energiajärjestelmään paneudutaan pilottikohteiden kautta. Kohteissa selvitetään muun muassa energian varastoinnin ja sähköautojen latauspisteiden mahdollisuuksia myös energiaturvallisuuden ja vähähiilisen liikkumisen näkökulmista. Lisäksi selvitetään energiayhteisöjen hyödyntämistä taloyhtiöissä. Taloyhtiöistä kootaan verkosto, jonka avulla eri toimijat pääsevät jakamaan tietoa ja kokemuksia energiajärjestelmistä ja -ratkaisuista.

Mukana olevat yritykset pääsevät mukaan toimintaan, joka kehittää alueen yritysten kilpailukykyä ja tarjoaa uutta osaamista myös muilla liiketoiminta-alueilla. Uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavien yritysten osaaminen on tärkeä tekijä nopeasti kehittyvien ratkaisujen yleistymisessä. Etenkään pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole riittäviä resursseja uuden teknologian soveltamiseen tai sisäistää lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa tarjotaan tietoa taloyhtiöiden tarpeista ja kartoitetaan uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavien yritysten osaamistarpeita. Mukana oleville yrityksille järjestetään täsmäkoulutusta, mikä kehittää TKI-ekosysteemiä ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä. Uusi osaaminen hyödyttää myös muita liiketoiminta-alueita, kuten kunta- ja yrityssektorin energiaratkaisuja.

Hanke jatkaa aiempien UUTTERA – Uutta liiketoimintaa energiayhteisöistä  ja KAEV – Kestävä alueelline energian tuotanto ja varastointi -hankkeiden viitoittamalla tiellä.
 

Euroopan_unionin_osarahoittama_fi.jpg
vsl_logo_sininen_rgb-2__5_.png