Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.3.2023
ToTu – Topologiamittaamisella tuottavuutta metalliteollisuuden pk-yrityksille & ToTu investointi hanke

ToTu – Topologiamittaamisella tuottavuutta metalliteollisuuden pk-yrityksille & ToTu investointi hanke

ToTu-hanke vastaa alueen strategisiin kehitystarpeisiin ja kasvattaa valmistavan teollisuuden pk-yritysten osaamista sekä kykyä reagoida nopeasti alueellisiin ja kansainvälisiin haasteisiin.

Hanke:

  • tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja uutta osaamista erityisesti valmistavan teollisuuden digitaalisen siirtymän ja vihreän kasvun vauhdittamiseen
  • mahdollistaa suunnitteluprosessien ja tuotannon optimoinnin
  • edesauttaa materiaalihukkien minimointia ja materiaalisäästöjä tukien näin rajallisten resurssien kestävää käyttöä
  • kasvattaa alueen osaamispohjaa digitaalisen siirtymän osalta erityisesti valmistusteknisen geometrian, materiaalin ja laadun mittauksen osalta sekä siirrettäessä tietoa valmistusprosessista tuotesuunnittelun tueksi.

Hanke lisää alueen käytännön mittausteknistä asiantuntemusta kouluttamalla topologiamittalaitteen käytön hallitsevia osaajia ja tuo lisäävän valmistuksen ja matemaattisen mallinnuksen osaamisen entistä paremmin alueen yritysten käyttöön. Käytännön tuloksena alueelle saadaan uusinta valmistus- ja mittaustekniikan osaamista sekä moderni laitteisto tarkkaan topologiamittaamiseen alueen pk-teollisuuden käyttöön. Hanke tukee näin ollen alueen yritysten omaa TKI-toimintaa ja yritysten omia tulevaisuuden investointeja.

Topologiamittalaitteistolla tehtävät mittaukset voidaan räätälöidä vastaamaan yksittäisen yrityksen tai korkeakoulun tarpeita, jolloin tieto on helposti otettavissa käyttöön esimerkiksi erilaisten tuotantoprosessien optimoinnissa, tuotekehityksessä tai konseptisuunnittelussa.

Hanke tehostaa suunnittelu- ja valmistusprosesseja sekä vähentää energiankulutusta ja materiaalien tehottomasta käytöstä johtuvia jätevirtoja. Näin tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. Alueen yritysten
suunnittelu- ja tuotekehitysosaamisen kasvu hyödyttää omalta osaltaan aineettomien palveluiden ja tuotteiden kehittymistä alueella sekä vauhdittaa digitaalista siirtymää.

Hanke edistää yleisemmällä tasolla alueen valmistavan teollisuuden pk-yritysten ympäristöosaamista sekä edistää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista luomalla uusia työllistymismahdollisuuksia suunnittelu- ja valmistusprosessien eri vaiheisiin sekä parantamalla alueen yritysten kilpailukykyä.

Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

aluekehitysrahasto.png
_VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png
vsl_logo_sininen_rgb-2.png