Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä

TOVE-DIGI Yrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin ja verkostoitumisen digitaaliset ratkaisut tulevaisuuden menestystekijöinä

Koronapandemia vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset ovat heikentäneet opiskelijayrittäjäyhteisöjen toimintakulttuurin kehittymistä ja ylläpitoa. Hiljainen tieto yhteisön toimintatavoista välittyy normaalisti spontaaneissa kohtaamisissa ja suunnittelemattomassa kanssakäymisessä. Hankkeen tavoitteena on löytää digitaalisia alustoja ja ratkaisuja, joiden avulla opiskelijayrittäjäyhteisöt voivat synnyttää ja ylläpitää toimintakulttuuriaan. 

Opiskelijayrittäjäyhteisöt, eli akatemiat ovat viritelleet kansallisen tason verkostoa nuorten yrittäjien välille. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat saaneet akatemialaiset jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytänteitä. Hankkeen tavoitteena on löytää toimiva alusta, jonka avulla tiimit voivat verkostoitua ja pitää yhteyttä valtakunnallisesti muiden vastaavien akatemioiden yritysten kanssa. 

Koronapandemia on hankaloittanut myös Turun Yrittäjien jäsenten verkostoitumista. Erityisesti se on hankaloittanut uusien kontaktien ja asiakkaiden kohtaamisia ja spontaaneja tutustumisia. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja Turun Yrittäjien verkostoitumiseen digitaalisia alustoja ja toimitatapoja hyödyntäen. Hankkeessa toteutetaan Turun Yrittäjien kalenteriin kuuluvia tapahtumia digitaalisessa ympäristössä eri alustoja ja käytänteitä pilotoiden.

Hankkeessa luodaan myös virtuaalisen todellisuuden ympäristö, jonka toimivuutta epävirallisen kanssakäymisen ja suunnittelemattomien kohtaamisten mahdollistamiseen pilotoidaan. 

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.