Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.3.2024

Vireo-tutkimushanke

VIREO-tutkimushankkeessa on kaksi merkittävää tutkimusaluetta.

Vireo-tutkimushankkeessa tutkitaan XR-teknologioiden soveltuvuutta etäkäyttöön ja työnohjaukseen. XR-teknologiat ymmärretään laajasti virtuaalisesta ja laajennetusta todellisuudesta metaversioteknologioihin. Tutkimuksen kohteena ovat tekniset ja käytettävyysvaatimukset sekä teknologiademonstraatiot, joissa teknologioiden soveltuvuutta arvioidaan käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmista. Hankkeen teknologiademonstraatiot kehitetään hankkeessa mukana olevien yritysten odotusten pohjalta. Teknologiademonstraatioiden tavoitteena on yhdessä yritysten kanssa pyrkiä ymmärtämään paremmin XR-teknologioiden sovellusmahdollisuuksia sekä niiden hyötyjä ja rajoituksia.

Toinen osa-alue keskittyy akkukäyttöisten järjestelmien etädiagnostiikkaan ja mallipohjaiseen ohjaukseen. VIREO-hankkeessa pyritään kehittämään mallipohjaisia menetelmiä ikääntymisestä ja hitaasta vanhenemisesta johtuvien akkujen ikääntymisongelmien diagnosoimiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on myös ennustaa akun termistä karkaamista mallipohjaisten lähestymistapojen avulla. Etädiagnostiikan avulla kehitetyillä optimointialgoritmeilla tarkennetaan akkukäyttöisten laitteiden ohjauskäytäntöjä, esimerkiksi ikääntymisen minimointia maksimi kuormituksella. Hankkeessa kehitetään ohjausalgoritmeja, joilla estetään akun terminen karkaaminen  ja varmistetaan käyttöturvallisuus etädiagnostiikan avulla. Tähän osa-alueeseen kuuluu myös asiantuntijajärjestelmien kehittäminen usean akuston hallintaa varten ja mallipohjaisten menetelmien hyödyntäminen akkujen käytön optimoimiseksi laajemmassa akkuinfrastruktuurissa. Lopuksi hankkeessa suunnitellaan käytännön demonstraatioita, jossa esitellään kehitettyjä malleja ja algoritmeja reaalimaailman skenaarioissa painottaen akkujärjestelmien etädiagnostiikkaa ja -ohjausta TUAS:n ModelConductor eXtend (MCX) -ympäristössä.

FI_Co-fundedbytheEU_RGB_POS.png