Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Opettajuus sillanrakentajana – ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla

Opettajuus sillanrakentajana – ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan integraatio sosiaali- ja terveysalalla

Tekijä(t): Kari Salonen, Johanna Berg & Pia Ahonen

ISBN: 9789522165800 (painettu)

ISBN: 9789522165817 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 91

28 s. & 30 liites., 2015

Tulevaisuuden opettajuus edellyttää uudenlaista osaamista ja kykyä toimia sillanrakentajana työelämän, opiskelijan ja tutkinto-ohjelman välillä.

Tässä julkaisussa kuvataan työpajatyöskentelyä, jossa pohdittiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) ammatillisia osaamisvaatimuksia työelämälähtöisessä tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Kysymyksen äärellä olivat opiskelijat, opettajat ja työelämän asiantuntijat eri organisaatioista. Tavoitteena oli tuottaa kuva tulevaisuuden opettajuudesta sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.

Työpaja oli osa YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi -hankkeen YAMK-opettajuus sillanrakentajana -osiota, jota toteutetaan Turun ammattikorkeakoulussa. Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Julkaisun kirjoittajat toimivat Turun ammattikorkeakoulun Terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueella. YTT, FM Kari Salonen työskentelee yliopettajana ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. TtT Pia Ahonen vastaa koulutus- ja tutkimuspäällikkönä tulosalueen monimuotokoulutuksesta ja ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista. TtT Johanna Berg toimii terveysalan tutkinnoissa päätoimisena tuntiopettajana.

(pdf-tiedosto, 1,29 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.