Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.12.2020
eGreenNet – ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

eGreenNet – ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Tekijä(t): Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.)

ISBN: 9789522165657 (painettu)

ISBN: 9789522165664 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 87

30 s., 2015

Tässä julkaisussa esitellään eGreenNet-ympäristöosaamisverkostoa ja sen toimintaa sekä tuodaan ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia näkyväksi innostavien yritysesimerkkien avulla.

eGreenNet-ympäristöosaamisverkosto on pk-yrityksille ja ympäristöalan toimijoille suunnattu verkosto, jonka päämääränä on kehittää ja lisätä ympäristöliiketoimintaa Varsinais-Suomen alueella. Verkoston avulla kootaan alueen ympäristöosaajat ja liiketoiminnan kehittämisessä tukea tarvitsevat yritykset yhteen.

Varsinais-Suomen alueella toimii useita yrityksiä eri toimialoilta, joiden tuotteissa ja palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohtia ja jotka toimivat ympäristöliiketoiminnassa. Näiden yritysten osaaminen ja kehittyminen ovat verkoston toiminnan keskiössä.

eGreenNet-verkostoa koordinoi Turun ammattikorkeakoulu ja sitä rahoittivat vuoteen 2014 saakka Euroopan sosiaalirahasto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun ammattikorkeakoulu sekä verkoston toimintaan osallistuneet yritykset. Turun ammattikorkeakoulu jatkaa verkoston toimintaa ja pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan sitä entisestään.

(pdf-tiedosto, 7,85 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.