Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.8.2023
Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla

Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla

Tekijä(t): Jari Säämänen

ISBN: 9789522160690

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 42

102 s. + 9 liites, 2008

22 e

Ensihoito on terveydenhuollon erityispalvelu, joka mahdollistaa tarpeellisen hoidon aloittamisen sairaanhoitolaitosten ulkopuolella siihen asti kunnes potilas on siirretty sairaalahoitoon. Ensi- ja akuuttihoito-osaamisen arviointi ja kehittäminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) alueella -projektin tarkoituksena oli yhtenäistää ja kehittää ensihoitotyön käytäntöjä ja näin parantaa potilashoidon turvallisuutta ja tuloksellisuutta.
Projektissa kehitettiin sairaalan ulkopuolella työskenteleville ensihoitajille ensihoidon ydinosaamista mittaava testausmalli. Sen avulla tunnistettiin ne ensihoitotyön teoreettisiin perusteisiin liittyvät ongelmakohdat, joiden pohjalta täydennyskoulutus suunniteltiin. Projektin tuloksena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin luotiin käytännön ensihoitotyön kannalta oleellista ja ensihoidon ydinosaamisalueiden mukaista ensihoito-osaamista mittaava kysymyspankki.

Julkaisussa käydään läpi keskeisimmät täydennyskoulutustarpeet ja niihin liittyvä teoreettisen osaamisen merkitys ensihoitotyön onnistumisen näkökulmasta. Kirjoittaja Jari Säämänen työskentelee Turun ammattikorkeakoulussa ensihoidon yliopettajana.

Julkaisu on loppuunmyyty.