Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Toimenpidesuosituksia happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi Sirppujoen valuma-alueella

Toimenpidesuosituksia happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi Sirppujoen valuma-alueella

Tekijä(t): Terhi Ajosenpää, Kimmo Laine, Antti Kaseva, Jussi Niemi & Markus Mononen

ISBN: 9789522167262 (painettu)

ISBN: 9789522167279 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 123

40 s. & 5 liites., 2019

Tässä oppaassa annetaan suosituksia Sirppujoen valuma-alueen happamien sulfaattimaiden haittojen ehkäisyyn. Happamat päästöt pilaavat jokivettä, tappavat kaloja, tukkivat salaojia, heikentävät kasvien kasvua ja nostavat rakentamiskustannuksia. Kuivien ja lämpimien kesien arvioidaan pahentavan näitä ongelmia, ja siksi happamuuden torjuntaan on syytä varautua ennakkoon.

Opas on tarkoitettu viljelijöille, metsänomistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja virkamiehille, jotka toimivat Sirppujoen alueella maa- ja metsätalouden tai rakentamisen parissa. Oppaan tietoja voi hyödyntää myös muilla happamuushaitoista kärsivillä alueilla.

Sisältö on laadittu Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hankkeessa. Hanketta ovat toteuttaneet Turun ammattikorkeakoulu, ProAgria Länsi-Suomi, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Tmi Heikki Mustonen, Sirppujoen järjestely-yhtiö ja Uussaaren tila/ACF Uussaari Oy. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 500 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Rahoitusta on lisäksi saatu Uudenkaupungin Vesi Oy:ltä ja Salaojituksen tukisäätiöltä.

(pdf-tiedosto, 10,1 MB)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.