Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 4.5.2022
Hoitajien työturvallisuus ja työn hallinta haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa

Hoitajien työturvallisuus ja työn hallinta haastavan potilaan hoidossa psykiatrisessa sairaalassa

Tekijä(t): Mari Lahti, Johanna Berg, Veera Vainila, Mikko Korte, Pekka Toikka, Pekka Makkonen, Kalle Varvikko, Annamari Lindroos & Kaisa Mishina

ISBN: 978-952-216-810-8 (painettu)

ISBN: 978-952-216-811-5 ( (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 287

100 s., 2022

Hoitajien työturvallisuutta ja työnhallintaa heikentää potilaiden aggressiivinen käyttäytyminen psykiatrian osastoilla. Kuitenkin hoitajilla on oikeus turvalliseen työympäristöön, mikä tukee työnhallintaa ja työssä jaksamista.

Tässä julkaisussa kuvataan psykiatrisen sairaalan työympäristön kehittämistä turvatila-mallin avulla siten, että se tukee hoitajien työnhallintaa – ja turvallisuutta sekä aggressiivisten tilanteiden ennakointia. Julkaisussa kuvataan turvatila- mallin kehittämisen vaiheita ja hoitajien ja potilaiden kehittämisehdotuksia turvatilahoidon parantamiseksi.

TurvaSiipi-hankkeen päätavoitteena oli tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta, työnhallintaa ja työhyvinvointia haastavan potilaan hoidossa. Hankkeessa haastavan potilaan hoitoa kehitettiin siten, että huone-eristys korvattiin uudella turvatilahoidolla, jossa hoitajan työturvallisuus ja työnhallinta eivät vähene, mutta riskinarviointi ja terapeuttinen vuorovaikutus potilaan kanssa lisääntyivät. Hankkeessa tuotetun näyttöön perustuvan tiedon pohjalta tehtiin ohjeistus turvatilan käytöstä haastavien potilaiden hoidon tueksi psykiatriassa.

Hanke on toteutunut Turun Ammattikorkeakoulun, TYKS Psykiatrian toimialueen ja Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen yhteistyöhankkeena.

(pdf-tiedosto, 3,34 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.