Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.9.2022
Nätutbildningar

Nätutbildningar

Tekijä(t): Marjo Joshi, Pirjo Könni, Kati Mäenpää, Leena Mäkinen, Mirva Pilli-Sihvola, Tanja Rautiainen, Päivi Timonen & Outi Valkki

ISBN: 978-952-216-805-4 (pdf)

Rapporter från Åbo yrkeshögskola 282

54 pp., 2020

Nätutbildningar möjliggör skapandet av nya studievägar och ger flexibla möjligheter att avlägga en högskoleexamen i olika livssituationer. eAMK-projektets Nätutbildningsgrupp har funderat på möjligheterna med dessa utbildningar som en del av utbudet av nätstudierna som erbjuds året runt.

Gruppens mål var att bilda sig en uppfattning om nuvarande god praxis för nätutbildningar och möjligheterna att tillämpa dessa på en nationell nätutbildning, som kunde genomföras med iakttagande av principerna för korsstudier i eAMK-projektets CampusOnline-miljö. I denna publikation presenteras resultaten av arbetet, god praxis och erfarenheter som baserar sig på arbetsgruppens utvecklingsarbete.
Högskolorna kan utnyttja arbetsgruppens resultat när de planerar olika omfattande helheter till nätet. Publikationens innehåll kan tillämpas förutom på nätutbildningar även på planering och genomförande av till exempel högskolediplom eller näthelheter för specialisvägar.

Visionerna för framtidens nationella nätutbildningar som presenteras i slutet av publikationen kan ge nya idéer för högskolornas och arbetslivets regionala, nationella och internationella samarbete. Arbetsgruppens resultat har tidigare delats bl.a. i Webbinarieserien Verkkotutkinnot och i eAMK-projektets samlingspublikation Kohti uuden oppimisen ekosysteemiä.

Översatt från den finska publikationen Verkkotutkinnot (https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201230103025).

(pdf-fil, 17,79 Mb)

Publikationen kan laddas ner gratis. Publikationen lyder under upphovsrättsbestämmelserna. Den kan läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning för kommersiella ändamål är förbjuden.