Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.10.2023
Opas liiketoiminnan kehittämiseen: Osa 2. Talouden tunnusluvut

Opas liiketoiminnan kehittämiseen: Osa 2. Talouden tunnusluvut

Tekijä(t): Marika Säisä, Päivi Katajamäki, Heli Aramo-Immonen, Laura Granath & Seija Väänänen

ISBN: 978-952-216-844-3

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 157

27 s., 2023

Tämä käsikirja on sinulle, joka haluat kehittää yrityksesi liiketoimintaa hyödyntämällä talouden tunnuslukujen analyysia. Käsikirja on suunnattu sekä yrittäjille että yrityksen talouden parissa työskentelevälle henkilöstölle. Ennakoivalla talouden hallinnalla tarkoitetaan tulevaisuuteen tähtäävää toiminnan kehittämistä. Käsikirjassa opitaan ymmärtämään ja tulkitsemaan oman yrityksen tilinpäätöslukuja monipuolisesti sekä tunnistamaan avainlukujen ja -mittareiden hyödyntämistä osana liiketoiminnan kehittämistä.

Talouden tunnusluvuista saa nopeasti yleiskuvan yrityksen tilanteesta. Tilinpäätöstiedoista laskettavat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius antavat selkeää tietoa siitä, miten yrityksellä menee. Nykytilanteen lisäksi erilaisten talouden suunnittelun laskelmien avulla voi ennakoida tulevaa ja varautua tulevaisuuden muutoksiin, joita esimerkiksi raaka-ainekustannusten ja energiakustannusten nousu saattavat aiheuttaa. Käsikirja tarjoaa tiiviin tietopaketin yrityksen liiketoiminnan oleellisista talouden tunnusluvuista.

Käsikirja on toteutettu osana VERKKO-hankkeen liiketoiminnan kehittämisen työpajasarjaa. Hankkeessa toteutettiin kaksi työpajasarjaa, joihin osallistui 33 henkilöä 20 yrityksestä. Työpajasarjojen kokemusten ja palautteen perusteella luotiin käsikirjasarja, joka koostuu kolmesta kokonaisuudesta: palvelumuotoilusta, talouden tunnusluvuista ja yrityksen sosiaalisen median viestinnästä. Jokainen osa-alue tukee yrityksen liiketoiminnan kehittämistä oman teemansa osalta. Yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä onkin tärkeää paneutua eri teemojen pariin, mutta samalla huomioida liiketoimintaa kokonaisuutena. Käsikirjasarja antaa eväitä, ideoita ja käytännön vinkkejä liiketoiminnan kehittämiseen.

(pdf-tiedosto, 1.952 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.