Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.11.2023
Ekologisesti kestävien julkisten ohjelmistohankintojen opas

Ekologisesti kestävien julkisten ohjelmistohankintojen opas

Tekijä(t): Eerika Heinonen (toim.), Sonja Lankiniemi, Maiju Jokinen, Matias Lehtonen, Leena Telkkinen, Jenni Kanervo, Kimmo Tarkkanen, A-M. Tuikka (AMK); Lauri Kivimäki, Tuomas Mäkilä, Veeti Koivuniemi (TY), Antti Sipilä, Sohvi Hellsten (TIEKE); Laura Partanen (LUT)

ISBN: 978-952-216-853-5

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 162

36 s., 2023

Ekologisten kestävien julkisten ohjelmistohankintojen opas esittelee MitViDi – Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -hankkeessa kerättyä ja koottua tietoa ohjelmistojen ekologisesta kestävyydestä. Julkaisussa esitellään hankkeessa kehitetty kestävien ohjelmistojen arviointikehikko sekä siihen perustuva selainpohjainen työkalu hyödynnettäväksi julkisiin ohjelmistohankintoihin.

Julkaisu keskittyy erityisesti ohjelmistohankintoihin, mutta se tarjoaa lyhyesti tietoa myös laitteiden, palvelinkeskusten ja verkkoliikenteen ekologisista vaikutuksista, joita on mahdotonta erottaa ohjelmistojen ekologisista vaikutuksista. Tutustuthan myös TIEKEn Green ICT: hankkijan oppaaseen, johon on koottu kattavasti koko ICT-alaa koskevaa tietoa alan kestävyydestä ja sen huomioimisesta hankinnoissa.

Julkaisu on tarkoitettu julkisten hankintojen asiantuntijoille, jotka haluavat huomioida ekologisen kestävyyden näkökulmat ohjelmistohankinnoissaan, mutta siitä hyötyvät myös julkisiin ohjelmistokilpailutuksiin osallistuvat yritykset.

Opas on koottu MitViDi-hankkeessa ja sen työstöön ovat osallistuneet Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, LUT-yliopisto, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja Turku Science Park. Julkaisu on tehty yhteistyössä hankintayksiköiden, ICT-alan yritysten sekä alan keskeisten toimijoiden kanssa.
Hanketta ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Karjalan liitto Uudenmaan liiton koordinoiman Euroopan unionin aluekehitysrahaston kautta. Aluekehitysrahaston tuki on myönnetty hankekumppaneille EU-REACT-erillishaun kautta osana EU:n COVID-19-pandemian takia toteuttamia elpymistoimia.

(pdf-tiedosto, 3,7 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.