Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.11.2023
Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Tekijä(t): Anna Kalpio, Merja Kärkkäinen, Maarit Laiho, Mona Riska ja Kristina Westerén

ISBN: 978-952-216-856-6

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 165

74 s., 2023

Covid-19-pandemian jälkeen opiskelijoilta, opettajilta, ohjaajilta ja työelämän toimijoilta edellytettiin digiloikkaa. Havaittiin, että digitaalista osaamista ja ohjausosaamista pitää kehittää.

Tässä julkaisussa esitetään PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa kehitettyjä digitaalisesti saavutettavia ohjausta, oppijoiden ja opiskelijoiden sekä koulutusorganisaatioiden digikompetensseja.

Julkaisussa kuvataan digiopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen toimintamalleja sekä hankkeen toimenpiteitä ja eri oppilaitosten ohjaustoimijoiden verkostoitumisen käytäntöjä. Lisäksi siinä konkretisoidaan havaintoja ja hyviä käytäntöjä PODI-vinkeillä.

Vinkit ovat käytännön esimerkkejä hankkeen aikana eri koulutusorganisaatioissa toteutetusta kehittämistyöstä. Niiden tarkoituksena on tuoda esiin ajatuksia ja ideoita siitä, miten sinun oppilaitoksesi voisi kehittää digitaalista ohjausta ja oppimista. Osa PODI-vinkeistä kuvaa yksittäisessä oppilaitoksessa tehtyä kehittämistyötä ja osa vinkeistä useamman oppilaitoksen yhteistyötä tai kokemuksia samasta teemasta.

Julkaisu on kirjoitettu erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön johdolle. Tavoitteena on mahdollistaa hankkeessa kokeiltujen käytäntöjen soveltaminen oman työn ja päätöksenteon tukena.

PODI-hankkeeseen osallistuivat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä SSKKY, Turun ammatti-instituutti TAI ja Turun aikuiskoulutuskeskus AKK. Siksi kehittämistyötä kohdennettiin eri koulutustasojen tarpeisiin ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen.

Kehittämistyön tausta-aineistoina hyödynnettiin muun muassa EU:n DigCompEdu-viitekehystä sekä digitaalisen ohjauksen ja palvelumuotoilun aineistoja. Hanke toteutettiin REACT-EU:n ESR-rahoituksella.

Julkaisu ruotsiksi: Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande (2023)

(pdf-tiedosto, 16,13 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.