Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2020
Tutkimusklubit hoitotyötä kehittämässä

Tutkimusklubit hoitotyötä kehittämässä

Tekijä(t): Camilla Laaksonen, Anja Kuukasjärvi & Minna Ylönen (toim.)

ISBN: 9789522166289 (painettu)

ISBN: 9789522166296 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 228

78 s., 2016

Tutkimusklubit hoitotyötä kehittämässä -julkaisu sisältää käytännön esimerkkejä siitä, miten tutkimusklubitoiminnalla voidaan edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä. Julkaisussa kuvataan tutkimusklubitoiminnan mahdollisuuksia tukea eri toimijoiden yhteistä oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Lisäksi se on osoitus teoreettisen ja käytännön tiedon sekä kokemuksen välisestä vuoropuhelusta.

Jotta sosiaali- ja terveydenhuolto olisi vaikuttavaa, on toimintatapojen ja menetelmien perustuttava parhaaseen ajan tasalla olevaan tietoon. Terveyspalvelujärjestelmän asiakkailla tai potilailla on oikeus näyttöön perustuvaan hoitoon ja terveysalan koulutus- ja palveluorganisaatioiden vastuulla on varmistaa tämän oikeuden toteutuminen. Näyttöön perustuva hoitotyö voidaan yksinkertaistaa prosessiksi, jossa yhdistyy tieto, taito ja etiikka. Keskeistä on toimijoiden välinen vuoropuhelu sekä oppiminen ja asiantuntijuuden jakaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Parhaimmillaan näyttöön perustuva toiminta ei valmistu, vaan se alkaa ratkaistavista kysymyksistä ja päättyy uusiin ratkaistaviin kysymyksiin.

Tämän julkaisun on tuottanut Turun ammattikorkeakoulun Terveyden edistämisen tutkimusryhmä yhteistyössä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa. Teos on tarkoitettu ensisijaisesi terveys- ja hyvinvointialan opiskelijoille, ammattilaisille, opettajille ja johtajille.

(pdf-tiedosto, 8,75 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.