Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Syöpää sairastavien kuntoutumisen tuki

Syöpää sairastavien kuntoutumisen tuki

Tekijä(t): Raija Nurminen & Tiina Surakka (toim.)

ISBN: 9789522165749 (painettu)

ISBN: 9789522165756 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 214

67 s., 2015

Kuntoutus kuuluu olennaisena osana syöpäpotilaan hyvään hoitoon. Kuntoutuvan potilaan tuen tarve ja kyky selviytyä sairauden aiheuttamasta muutostilanteesta vaihtelevat yksilöllisesti. Tuen tarpeeseen vaikuttavat sairauden ja hoitojen luonne sekä niiden aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset ongelmat. Tarpeeseen vaikuttavat myös potilaan persoonallisuus ja henkilökohtaiset kyvyt selviytyä kriisistä. Perheeltä, läheisiltä ja työtovereilta saatu tuki puolestaan vaikuttaa muun tuen tarpeeseen.

Erilaisten tukimuotojen avulla pyritään tukemaan potilaan selviytymistä takaisin terveen rooliin tai sairauden hallintaan. Tavoitteena on potilaan tilanteeseen nähden paras mahdollinen elämänlaatu.

Julkaisussa kuvataan, miten voidaan edistää tiedollisen, psykososiaalisen, fyysisen ja henkisen tuen toteutumista syöpää sairastavan tai sairastaneen hoitopolulla.

(pdf-tiedosto, 1,38 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.