Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Taiteen moniammatilliset kontekstit

Taiteen moniammatilliset kontekstit

Tekijä(t): Ilona Tanskanen & Pirita Juppi (toim.)

ISBN: 9789522166463 (painettu)

ISBN: 9789522166470 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 94

309 s., 2017

Millaista on taide- ja kulttuurialan työ nyt ja tulevaisuudessa? Mitä soveltava taide ja luova tuottaminen tarkoittavat käytännössä? Näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä artikkelikokoelmassa.

Monimuotoiset taiteellisen ilmaisun keinot ja toimintaympäristöt ovat luoneet uusia työmahdollisuuksia kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille. Ne edellyttävät kuitenkin sellaisia valmiuksia, joihin perinteisessä taidealan koulutuksessa ei ole juurikaan panostettu.

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa on tartuttu tähän haasteeseen etenkin kulttuurialan ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Kehittämishankkeissa opiskelijat toimivat erilaisten yhteisöjen ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Projektimainen työskentely sekä yhteistyö ja vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa tulevat tutuiksi.

Julkaisun artikkeleissa Luova tuottaja ja Soveltava taide -koulutusten opiskelijat esittelevät ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetöinä toteuttamiaan kehittämishankkeita. Keskeisiä teemoja ovat taide välineenä nähdä ja tulla nähdyksi, taide opetuksessa ja taide tuottamisessa. Myös kouluttajat kertovat näkemyksistään tämän päivän ja tulevaisuuden taide- ja kulttuurialan työstä.

(pdf-tiedosto, 7,92 MB)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.