Sivu päivitetty 9.3.2020
yhteistyo_2.jpg

Turun AMK:n maistiaisopinnot toisen asteen opiskelijoille

Haluaisitko kokeilla korkeakoulussa opiskelua tai tutustua itseäsi kiinnostavaan alaan jo opiskellessasi lukiossa tai ammattikoulussa? Turun AMK tarjoaa opintojaksoja toisen asteen opiskelijoille.

Suurin osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyönä tietyn oppilaitoksen kanssa, ja näistä opiskelija saa avoimen AMK:n opintopisteitä.  Lue lisää oppilaitoskohtaisista yhteistyöopinnoista.  

Lisäksi tarjolla on joko kaikille lukiolaisille tai kaikille toisen asteen opiskelijoille avoimia maistiasopintoja. Näistä opinnoista löydät tietoa tältä sivulta. 

Osasta toisen asteen opiskelijoille suunnatuista opinnoista voi saada Avoimen AMK:n opintopisteitä, ja niitä voi myöhemmin hyväksilukea, mikäli haet Turun ammattikorkeakouluun opiskelijaksi. Opintotarjonnassa on joitain maistiaistyylisiä opintoja, joista ei voi saada hyväksilukuja tai hyödyntää yhteishaussa.

Millaista opiskelu ammattikorkeakoulussa on?

Näytä lisää

Ammattikorkeakoulussa opiskelussa painottuu käytännönläheisyys ja työelämälähtöisyys, jotka Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti. 

 • Opettajajohtoisuus ja opetustapahtumien luentomaisuus ovat vähäisempiä kuin toisen asteen opinnoissa.
 • Opintojaksojen suoritustavat perustuvat projektimaisuuteen, jolloin esimerkiksi ryhmätyöt ovat tyypillisiä. Opinnoissa on myös itsenäistä työskentelyä
   
 • Ammattikorkeakouluopinnot vaativat enemmän itsenäistä työskentelyä ja oma-aloitteisuutta kuin toisen asteen opinnot. Turun AMK:n yhteistyöopintojaksot kehittävät näitä taitoja ja valmiuksia.

Yhteistyöopintojaksot kuuluvat Turun AMK:n oppimissuunnitelmiin, joten ne vastaavat sisällöltään ja vaatimustasoltaan AMK-opintoja. Opintojakso voi kuitenkin olla suppeampi kuin AMK opinnoissa. Yhteistyöopintojaksojen tavoitteena on kuitenkin tarjota lukiolaiselle tai ammatillista tutkintoa suorittavalle mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin, joten opiskeluun sujumiseen tuetaan.

Ohjeita ilmoittautumiseen 2. asteen opiskelijalle

Näytä lisää

Opintojaksoille osallistuminen on maksutonta. Löydät ilmoittautumislinkit alempaa sivulta.

 • Täytäthän lomakkeessa kaikki kohdat. Tarvitsemme henkilötunnuksesi, jotta sinut saadaan kirjattua järjestelmäämme.
 • Opintojakson nimi tulee kirjoittaa kokonaisuudessaan. Opintojakson tunnus muodostuu seitsemästä merkistä, viivasta ja neljästä numerosta (esim. TE00BG76-3002). Jos et löydä opintojakson tunnusta, voit jättää kohdan tyhjäksi. 
 • Valitse pudotusvalikosta oppilaitos, jossa opiskelet.
 • Et saa erillistä viestiä, kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Opintojakson opettaja tai avoin AMK lähettää kaikille opintojaksolle osallistuville ohjeistuksen opintojen aloituksesta.

Ilmoittautuminen Avoimen AMK:n opintotarjonnassa listatuille yleisen tarjonnan opintojaksoille on maksullista myös toisen asteen opiskelijalle (15€/op tai 200€/lukukausi).


 

Maistiaisopinnot lukiolaisille (Tiedepassi)

Maistiaisopinnot ovat Turun AMK:n luentoja, laboratorioharjoituksia tai työpajoja, joille lukiolaiset voivat vapaasti osallistua. Keskustele maistiaisopintojen hyväksymisestä oman opinto-ohjaajasi kanssa. Maistiaisopinnoista ei anneta opiskelijalle avoimen AMK:n opintopisteitä. 

Kevään 2020 maistiaisopinnot

 • Matkailuhommiin 2020 Featuring European Job Day
 • Kilpailukyvyn kehittäminen hyvinvointimatkailussa

Muut opintojaksot

Alla listatuista opinnoista saa Avoimen AMK:n opintopisteitä, joita on mahdollista hyödyntää yhteishaussa Turun ammattikorkeakouluun hakiessa.

Opintojaksot kaikille toisen asteen opiskelijoille

Tekniikka
Tarkemmat tiedot opintojaksoista ja ilmoittautumislinkki päivitetään sivustolle myöhemmin.

 • TE00BG76 Muovit ja tekstiilit kiertotaloudessa (4op) Syyslukukaudella 2020

 • TT00BG06-3004  Introduction to Digitalisation (5op). 8.1.-25.4.2020. Ilmoittaudu viimeistään 31.12. Opintojakso toteutaan aloitustapaamisen jälkeen verkossa.
  Tutustu opintojaksoon Koulutushaussa

 • 5051115-3010 Fysikaaliset mittaukset (5op) 5.2.-22.3.2020. Ilmoittaudu viimeistään 29.1.
  Tutustu opintojaksoon Koulutushaussa

Myyntityö

 • KH00BN00 – 3001 Sijoittamisen perusteet (3op) 15.1.-31.5. Ilmoittaudu viimeistään 8.1. Opintojakso toteutetaan verkossa.
  Tutustu opintojaksoon Koulutushaussa
   
 • KH00BQ82 -3002 Etene asiakasosaamisella työuralla (3op) 9.3.-8.5.2020. Ilmoittautuminen viimeistään 21.2. Opintojakso toteutetaan verkossa. Tutustu opintojaksoon Koulutushaussa

Liiketalous

 • KH00BR95-3001 Työelämän menestystekijät (3op) 13.1.-29.2. Ilmoittaudu viimeistään 6.1. Opintojakso toteutetaan verkossa.
  Tutustu opintojaksoon Koulutushaussa

 

Toisen asteen opintojen tarjonta on osa Turun kaupungin hallinnoimaa Lukion työelämäkumppanit-hanketta. Turun AMK on hankkeen osatoteuttaja yhdessä Turun kaupungin, Porin kaupungin, Vaasan kaupungin ja Turun yliopiston kanssa. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Lisätietoa hankkeesta.

logot_toisen asteen opinnot_avoin.jpg