Sivu päivitetty 15.8.2018
medianomi

Yhteishaun aikataulu

Ammattikorkeakouluun haetaan pääsääntöisesti yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Alempaa tältä sivulta löydät yhteishaun aikataulun. Yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin voit tutustua tutkintohaussa.

Yleistä hakemisesta

AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan joko ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla, ammatillisella perustutkinnolla tai ylioppilastodistuksella / lukion päättötodistuksella. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea, kun on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sen jälkeen hankkinut alan työkokemusta 3 vuotta. Tarkemmat koulutuskohtaiset hakukelpoisuusehdot ja valintaperusteet löydät Opintopolusta .

Opiskelijavalinta koulutuksiin tehdään useimmiten koulumenestyksen, ennakkotehtävän ja/tai valintakokeen perusteella. Tarkista Opintopolusta kyseisen koulutuksen kohdalta, onko siihen ennakkotehtävää tai valintakokeeseen luettavaa ennakkoaineistoa. Ennakkotehtävät ja valintakoemateriaalit julkaistaan Turun AMK:n verkkosivuilla, kyseisen koulutuksen omalla sivulla.

Hakemisen eri vaiheet sekä sähköinen tiedottaminen

Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolussa ja myös hakemiseen mahdollisesti tarvittavat liitteet lisätään hakemukselle tai toimitetaan sähköisesti Turun AMK:n Hakijapalveluille: Liitteiden toimitus. Osassa koulutuksia myös ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti (ennakkotehtävien palautukseen löydät omat ohjeet verkkosivuiltamme kunkin koulutuksen sivulta). 

Turun AMK lähettää valintakoekutsut sähköpostitse. Poikkeuksena liiketalouden ja tekniikan päivätoteutukset, joissa ei lähetetä valintakoekutsuja lainkaan vaan hakijan tulee osallistua alan ylimmän hakutoiveen amk:n valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Valintojen tulokset ilmoitetaan sähköpostitse hakijan hakulomakkeessaan ilmoittamaan osoitteeseen. Myös mahdolliset hakemusten täydennyspyynnöt lähetetään sähköisesti.

Tarkkaile siis sähköpostiasi ja huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa ja tarkista myös sähköpostisi roskapostikansio!

 

Yhteishakujen aikataulut 2018

 

Kevään hakuaika I

9. – 24.1.2018

Kevään hakuaika II

14. – 28.3.2018

Syksyn hakuaika

5. – 19.9.2018

Hakuaika (hakeminen tapahtuu Opintopolussa)

9.1.2018 klo 8.00 - 24.1.2018 klo 15.00

14.3.2018 klo 8.00 - 28.3.2018 klo 15.00

5.9.2018 klo 8.00 - 19.9.2018 klo 15.00

Tarvittavien liitteiden toimitus sähköisesti

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

ks. erillinen aikataulu alla

Mahdollisten ennakkotehtävien palautus

ks. koulutusten verkkosivuilta

ks. koulutusten verkkosivuilta

​ks. koulutusten verkkosivuilta

Hakukelpoisuuteen liittyvien hakuajan jälkeen muuttuneiden tietojen ilmoittaminen

7.2.2018 klo 15 mennessä

13.4.2018 klo 15 mennessä

26.9.2018 klo 15 mennessä

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse aikaisintaan

Huom! Tekniikan ja liiketalouden päiväkoulutuksien valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakoeohjeet julkaistaan Turun AMK:n nettisivuilla.

9.3.2018

9.5.2018

[Kaikki kevään 2018 yhteishaun valintakoekutsut on lähetetty. Huom! Poikkeus tekniikan ja liiketalouden päiväkoulutuksissa.]

19.10.2018

Valintakokeet järjestetään

huhtikuussa touko-kesäkuussa loka-marraskuussa

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään

28.6.2018

28.6.2018

29.11.2018

Opiskelupaikan vastaanotto viimeistään

10.7.2018 klo 15.00

10.7.2018 klo 15.00

11.12.2018 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen viimeistään

31.7.2018 klo 15.00

31.7.2018 klo 15.00

18.12.2018 klo 15.00

Mahdolliset lisähaut

2.7. - 15.8.2018

2.7. - 15.8.2018

3. - 14.12.2018

Opiskelu alkaa

elo-syyskuussa

elo-syyskuussa

tammikuussa

 

Hakuun liittyvien asiakirjojen palautuksen aikataulu 2018

Hakuun liittyvät asiakirjat tulee toimittaa sähköisesti hakulomakkeella tai erillisellä sähköisellä lomakkeella Turun AMK:n Hakijapalveluihin. Lue lisää liitteiden toimituksesta täältä: Liitteiden toimitus

Asiakirja

Kevään hakuaika I

9. – 24.1.2018

Kevään hakuaika II

14. – 28.3.2018

Syksyn hakuaika

5. – 19.9.2018

Suomalainen tutkinto:

1) tutkintotodistuksen
sähköinen kopio lisättävä hakulomakkeelle
(* = hakukautena valmistuvat toimittavat kopion  erillisellä sähköisellä lomakkeella )

2) vuonna 1990 tai sen jälkeen valmistuneiden ylioppilaiden arvosanat

3) ennen vuotta 1990 suoritettujen yo-tutkintojen sähköinen todistuskopio lisättävä hakulomakkeelle

 

1) 10.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot  saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) 7.2.2018 klo 15 mennessä

 

1) 10.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot  saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) 13.4.2018 klo 15 mennessä

 

1) 26.9.2018 klo 15 mennessä
* 28.12.2018 klo 15 mennessä

 

2) kopiota ei tarvitse toimittaa, koska tiedot saadaan suoraan ylioppilastutkinto-lautakunnalta

 

3) ke 26.9.2018 klo 15 mennessä

Kansainvälinen ylioppilastutkinto (IB, EB, RP):

1) tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen sähköiset kopiot lisättävä hakulomakkeelle
(* = hakukautena valmistuvat lisäävät hakulomakkeelle Predicted Grades tai vastaavan todistuksen)

2) Hakukautena RP- ja EB- tutkintoon valmistuvat toimittavat kopion lopullisesta
todistuksestaan  erillisellä sähköisellä lomakkeella  (IB-tutkintoon
valmistuvat toimittavat loppuarvosanat
transcript of grades).

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen tarkistus

 

 

1) 7.2.2018 klo 15 mennessä
* 13.4.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 13.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen alkaessa

 

 

1)  13.4.2018 klo 15 mennessä
* 13.4.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 13.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen alkaessa

 

 

1) 26.9.2018 klo 15 mennessä 
* 26.9.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

2) 28.12.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

 

3) opintojen alkaessa

Ulkomainen tutkinto:

1) tutkintotodistuksen ja virallisen käännöksen
sähköiset kopiot lisättävä hakulomakkeelle
(* = hakukautena valmistuvat toimittavat kopion  erillisellä sähköisellä lomakkeella

3) alkuperäisen tutkintotodistuksen ja alkuperäisen virallisen käännöksen tarkistus

 

 

1) 7.2.2018 klo 15 mennessä
* 10.7.2018 klo 15 menness'

 

 

3) opintojen alkaessa

 

 

1) 13.4.2018 klo 15 mennessä
* 10.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

 

 

1) 26.9.2018 klo 15 mennessä
* 28.12.2018 klo 15 mennessä

 

 

3) opintojen alkaessa

Työtodistukset:

1) työkokemuksen oltava hankittuna

2) työtodistusten sähköiset
kopiot lisättävä hakulomakkeelle
(*hakukautena hankitun työkokemuksen todistuskopio toimitettava  erillisellä sähköisellä lomakkeella )

3) Rakennusmestari (AMK) koulutukseen hakeneiden työtodistukset tulee toimittaa ylimpään rakennusmestari- koulutuksen hakukohteeseen. 

 

1) 31.7.2018 mennessä

 

2) 10.7.2018 klo 15 mennessä

 

 

 

1) 31.7.2018 mennessä

 

2) 10.7.2018 klo 15 mennessä

 

3) 13.4.2018 klo 15 mennessä

 

1) 31.12.2018 mennessä

 

2) 26.9.2018 klo 15 mennessä
*28.12.2018 klo 15 mennessä

 

Pakolaisen tai
pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevan
hakijan turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella, sähköinen kopio on lisättävä hakulomakkeelle

7.2.2018 klo 15 mennessä

13.4.2018 klo 15 mennessä

 

26.9.2018 klo 15 mennessä

 

Ennakkotehtävät on toimitettava

ks. koulutusten verkkosivuilta

ks. koulutusten verkkosivuilta

ks. koulutusten verkkosivuilta

Harkinnanvarainen hakija: korkeakoulun määrittelemät liitteet toimitettava

7.2.2018 klo 15 mennessä

13.4.2018 klo 15 mennessä

 

26.9.2018 klo 15 mennessä

 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa: hakemus valintakokeen erityisjärjestelyistä toimitettava sähköisesti

7.2.2018 klo 15 mennessä

13.4.2018 klo 15 mennessä

 

 

26.9.2018 klo 15 mennessä

 

 

Varsinaiseen valintaan vaikuttavien työkokemustietojen muutokset ilmoitettava hakijapalveluihin sähköpostitse hakijapalvelut@turkuamk.fi

 

6.3.2018 klo 15 mennessä

25.5.2018 klo 15 mennessä

8.11.2018 klo 15 mennessä