Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.4.2024
Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja (AMK)

Onko sinulla opistoasteen sairaanhoitajatutkinto, tai EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu sairaanhoitajan tutkinto? Voit nyt päivittää sen vuodessa AMK-tutkinnoksi. Sairaanhoitajan erikoispolulla opiskelet joustavasti monimuoto-opintoina, myös työn ohessa. Ensimmäiset kuukaudet opinnoista (15–29 op) suoritetaan avoimen AMK:n opintoina. Tämän jälkeen haetaan tutkinto-opiskelijaksi ja suoritetaan loppuaika opinnoista (45 op) tutkinto-opiskelijana. 

Sairaanhoitajana olet hoitotyön asiantuntija. Tehtävänäsi yhteiskunnassa on tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavuttamaan ja ylläpitämään terveyttään.  Sairaanhoitajana osaat toteuttaa ja kehittää hoitotyötä, joka on terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. Valmistuttuasi toimit itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoitaessasi potilaita ja samalla kun toteutat lääketieteellistä hoitoa.

Autat ihmistä kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman. Toimit yhteistyössä eri ammattiryhmien kuten lääkäreiden, fysioterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden kanssa. Voit työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, ensihoitoyksiköissä, lääkäriasemilla, terveysalan järjestöissä ja itsenäisenä yrittäjänä sekä digitaalisissa palveluympäristöissä, toteuttaen ja kehittäen hoitotyötä.

Monimuotototeutuksessa etä- ja lähiopetusta

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma koulutuksen alussa. Henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankittu koulutukseen soveltuva osaaminen ja osa opinnoista voidaan hyväksilukea aiempaan osaamiseen tai koulutukseen perustuen.

Opistoasteen sairaanhoitajakoulutuksesta hyväksiluku tapahtuu, kun opiskelija on siirtynyt tutkinto-opiskelijaksi. Lähiopetuksen määrä pohjautuu henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan ja lähiopetustunnit selviävät koulutuksen alkaessa. Opinnot on kuitenkin suunniteltu siten, että työn tekeminen on osin mahdollista koulutuksen aikana.

Opinnot aloitetaan avoimessa AMK:ssa

Opinnot aloitetaan avoimen AMK:n opiskelijana. Haet siis ensin avoimen AMK:n opiskelijaksi omassa haussaan. Pohjakoulutusvaatimuksena on sairaanhoitajan opistotason tutkinto tai ulkomainen sairaanhoitajatutkinto. Tarkemmat tiedot hakemiseen liittyen löydät Opintopolusta.

Kun ensimmäinen osio opinnoista (vähintään 15 op) on suoritettu, haet tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja viimeistelet opintosi (45 op) tutkinto-opiskelijana. Koko koulutuksen suunniteltu kesto on 1 vuosi.

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia, ja siten opinnoista peritään 200 euron opintomaksu. Tutkinto-opiskelijoille opetus on ilmaista.

Avoimen AMK:n opinnot muodostuvat seuraavista opinnoista:

Ydinosaaminen 29 op
• Hoitotyön kieli- ja viestintäopinnot 6 op
• Client-Oriented Social and Health Care Service and the Basics of Entrepreneurship 5 op
• Nursing Science, Ethics and Evidence-Based Nursing 5 op
• Lääkehoidon perusteet 5 op
• Nestehoidon toteutus 5 op
• Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen 3 op

Tutkinto-opiskelijana tehdään 31–45 op riippuen siitä, paljonko opintopisteitä on syyslukukauden aikana, avoimen AMK:n opiskelijana suorittanut sairaanhoitajakoulutuksen opintoja. Aiemman opistoasteen tai ulkomaisen diplomatason sairaanhoitajatutkinnon suorittaneet opiskelijat suorittavat siis yhteensä 60 op tutkinnon päivittämiseksi sairaanhoitajan AMK-tutkinnoksi.

Hae erikoispolkuopintoihin

Koulutuksen seuraava hakuaika ei ole tiedossa.

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja pohjakoulutusvaatimuksesta, opiskelijavalinnoista sekä hakulomakkeen.