Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.10.2022
Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista sosiaali- ja terveysalalla? Valmentavassa koulutuksessa voit parantaa mahdollisuuksiasi päästä tutkinto-opiskelijaksi ja kehittää taitoja, joita tarvitset alan opinnoissa.

Valmentavan koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat alakohtaiset suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Seuraava valmentavat koulutus järjestetään 9.1. - 16.6.2023.

Koulutuksen rakenne

  • Suomen kieli sosiaali- ja terveysalalla 15 op
  • Englannin kieli ja viestintä 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
  • Opiskelutaidot 5 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta.  

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavan koulutuksen verkkototeutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Valmentava koulutus toteutuu verkossa, joten voit opiskella paikasta riippumatta. Opiskeluun sisältyy paljon verkkotapaamisia, noin 5–8 tuntia viikossa. Verkossa tavataan arkipäivisin klo 8–16. Myös verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.

Haku ja opiskelijavalinta

Hakeminen 

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Seuraava hakuaika ei tiedossa.

Opintopolusta löydät mm. hakulomakkeen, tarkempia tietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista.


Valintaperusteet ja hakukelpoisuus 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).

Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 5.1.2023.

Valintakoe

Koulutukseen on valintakoe. Valintakoe järjestetään 28.11.2022.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat valitaan hakemusten perusteella. Valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse erillinen kutsu.

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä digitaalisia taitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

 

Opiskelijavalinnat 

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille joulukuun puoliväliin mennessä.

Opinnot alkavat 9.1.2023. Opiskelijaksi valituille lähetetään tarkemmat tiedot opintojen aloituksesta sähköpostitse. 

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan tutkintokoulutukseen haetaan yhteishaun kautta.

Erillishaut

Turun ammattikorkeakouluun on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi kansallisen suosituksen mukaisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen (30 op) perusteella.

Katso tarkemmat tiedot kohdasta:

Haku tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille

Lue lisää erillishausta

 

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Voit tiedustella tukimahdollisuuksista oman alueesi TE-toimistosta tai kuntakokeilusta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.