Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.9.2023
Sairaanhoitajan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Sairaanhoitajan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Oletko kiinnostunut sairaanhoitajan koulutuksesta? Valmentavassa koulutuksessa parannat mahdollisuuksiasi päästä tutkinto-opiskelijaksi ja kehität taitoja, joita tarvitset alan opinnoissa.

Valmentavan koulutuksen rakenne

Koulutuksessa painottuvat alakohtaiset suomen kielen opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Seuraava koulutus järjestetään tammikuusta 2024 kesäkuuhun 2024.

Koulutuksen rakenne

  • Hoitotyön suomen kieli 15 op
  • Englannin kieli ja viestintä 5 op
  • Matematiikan valmentavat opinnot 5 op
  • Opiskelutaidot ja valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt löytyvät Turun ammattikorkeakoulun opinto-oppaasta .

Koulutus järjestetään suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muuhun opetukseen.

Opiskelu valmentavassa koulutuksessa

Koulutus on päätoimista opiskelua, noin 34 tuntia viikossa.

Koulutus toteutuu lähitoteutuksena Turun AMK:n Kupittaan kampuksella. Lähitapaamisten lisäksi opiskeluun sisältyy myös paljon etäopiskelua sekä ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Opetus järjestetään arkipäivisin klo 8–16 välisenä aikana, ja oppituntien kesto on n. 2–4 h/päivä. 

Opiskelussa on tärkeää, että opiskelija on aktiivinen ja ottaa vastuun omasta oppimisesta. Opiskeluun tarvitaan tietokone, internet-yhteys ja kuuloke-mikrofoni. 

Haku ja opiskelijavalinta

Hakeminen

Seuraava hakuaika on 16.10.–13.11.2023 (klo 15.00). Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa

Opintopolusta löydät mm. hakulomakkeen sekä tarkempia tietoja hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista.

Valintaperusteet ja hakukelpoisuus 

Koulutukseen valittavilta vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso B1.

Kielitaitotason arviointitaulukko

Hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus

Hakija on hakukelpoinen valmentavaan koulutukseen, jos hän on suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon tai  siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon.

Jos hakija ei voi todistaa hakukelpoisuutta todistuksella, hänellä täytyy olla viranomaispäätös pakolaisstatuksesta (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).
Hakukelpoisuuden antavien opintojen on oltava suoritettuina viimeistään 5.1.2024.

Valintakoe

Koulutukseen on valintakoe. Valintakoe järjestetään Turun AMK:n Kupittaan kampuksella torstaina 30.11.2023.

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat valitaan hakemusten perusteella. Valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse erillinen kutsu.

Valintakoe sisältää kirjallisia tehtäviä ja ryhmäkeskustelun. Valintakoe mittaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä perustason digitaitoja. Valintakoe toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä.

Opiskelijavalinnat 

Tieto opiskelijavalinnan tuloksista lähetetään hakijoille joulukuun puoliväliin mennessä.
Opinnot alkavat tammikuussa 2024. Opiskelijaksi valituille lähetetään tarkemmat tiedot opintojen aloituksesta sähköpostitse. 

Erillishaku

Valmentavan koulutuksen suorittaneet voivat hakea erillishaussa maahanmuuttajille suunnattuun sairaanhoitajan AMK-tutkintokoulutukseen, joka järjestetään Turun AMK:ssa syyslukukaudesta 2024 alkaen. 

Valmentavan koulutuksen suorittaneille toteutetaan erillishaku kesäkuussa 2024. Erillishaun opiskelijavalinta ei perustu valintakokeeseen vaan valmentavan koulutuksen opintosuorituksiin.

Lue lisää erillishausta ja katso tarkemmat tiedot kohdasta Haku tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suorittaneille.

Hinta

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Voit tiedustella tukimahdollisuuksista oman alueesi TE-toimistosta tai kuntakokeilusta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.