Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 23.2.2024
Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus

Onko sinulla lastenhoitajan kelpoisuus ja haluaisit pätevöityä varhaiskasvatuksen sosionomiksi? Nyt sinulla on mahdollisuus hakea sosionomikoulutukseen avoimen AMK:n erikoispolkuopintojen kautta. Erikoispolkuopinnoissa aloitat opintosi avoimen AMK:n opintoina (max 60 op), jotka suoritettuasi haet omassa erillishaussa tutkinto-opiskeluoikeutta ja suoritat sosionomi (AMK) -tutkintosi loppuun. Koulutus toteutuu kokonaan verkko-opintoina.

Sosionomin (AMK) erikoispolku on sinua varten, jos sinulla on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus ja vähintään 3 vuotta (36 kuukautta) työkokemusta päiväkotityöstä tai perhepäivähoidosta. Tarkemmat hakukelpoisuusehdot löydät Opintopolusta.

Erikoispolku varhaiskasvatuksen sosionomiksi

Sosionomi (AMK) -tutkinnon kokonaislaajuus on 210 op. Erikoispolkuopinnoissa opiskelet tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja 35 - 60 op avoimen AMK:n opiskelijana. Sosionomikoulutuksen ensimmäisen vuoden ydinosaamisen opinnot sisältävät sosiaalialan keskeistä tieto- ja taitoperustaa sekä antavat perusvalmiuksia sosiaalialan asiakastyöhön.

Avoimen AMK:n opinnot (vähintään 35 opintopistettä) suoritettuasi voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa opintoja saumattomasti valmistumiseen asti. Tutkinto-opiskelijana suoritat loput tutkintoon kuuluvat opinnot (150 - 175 op). Opintojen suunniteltu kesto on 2,5 - 3 vuotta riippuen opiskelijan yksilöllisestä etenemisestä.

Sosionomi (AMK) -opintojen perustana ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet, joita ovat

  • sosiaalialan eettinen osaaminen,
  • asiakastyöosaaminen,
  • palvelujärjestelmäosaaminen,
  • kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen,
  • tutkimuksellinen kehittämisosaaminen sekä
  • johtamisosaaminen.

Opintojen sisällöt perustuvat erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin. Niiden lisäksi opintojen sisällöissä korostuvat kasvatustieteellisen, psykologisen sekä kulttuuri-, liikunta- ja terveystieteellisen tiedon soveltaminen. Sosionomikoulutuksessa opiskellaan myös tiedonhankintaa, viestintää, kieliä, tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä johtamista ja yrittäjyyttä.

Erikoispolun kautta suoritettavaan sosionomin (AMK) tutkintoon sisältyvät varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden edellyttämät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin työnimikkeenä on varhaiskasvatuksen sosionomi. 

Koulutus toteutuu verkko-opintoina

Sosionomin erikoispolkuopinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot sisältävät verkkotapaamisia, pienryhmäopintoja sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelu työn ohessa on mahdollista, mutta opintoihin sisältyy paljon itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, joille on syytä varata aikaa.

Erikoispolun avoimen AMK:n opintojen jälkeen, tutkinto-opiskelijana, opiskelumuoto säilyy samana, eli opiskelet verkkoryhmässä valmistumiseen asti. Opintoihin sisältyy myös harjoitteluja.

Opinnot alkavat tammikuussa 2024 kahden päivän mittaisilla orientaatiopäivillä verkossa, orientaatiopäivät ovat 10.-11.1.2024. Orientaatiopäivien jälkeen ensimmäisen vuoden opinnot jatkuvat verkkotapaamisissa, joita järjestetään joka toinen viikko, tiistaisin aina parittomilla viikoilla klo 14-18. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen aikatauluun saattaa tulla muutoksia.

Lataa koulutuksen esite (pdf) tästä

Hae erikoispolkuopintoihin

Opinnot aloitetaan avoimen AMK:n opiskelijana. Haet siis ensin avoimen AMK:n erikoispolkuopiskelijaksi omassa haussaan. Hakukelpoisuuteen vaaditaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus ja vähintään 3 vuotta (36 kuukautta) työkokemusta päiväkotityöstä tai perhepäivähoidosta. 

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja pohjakoulutusvaatimuksesta, opiskelijavalinnoista sekä hakulomakkeen. 

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia, ja siten ensimmäisen vuoden opinnoista peritään 400 euron opintomaksu. Tutkinto-opiskelijoille opiskelu on ilmaista.

Haku erikoispolkuopintoihin avoimen AMK:n opiskelijaksi on 9. - 20.10.2023 klo 15:00.

Kun olet suorittanut vähintään 35 opintopistettä opinnoista avoimessa AMK:ssa, olet hakukelpoinen erillishaussa, jossa haet tutkinto-opiskelijaksi suorittaaksesi sosionomi (AMK) -tutkinnon loppuun. Tähän saat tarkemmat ohjeet opintojen aikana.