Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.11.2023
Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisena yhteistyönä EduPal-hankkeessa.

Kenelle

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sairaanhoitaja, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

Osallistujalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Sisältö ja toteutus

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Voit tutustua opetussuunnitelmaan tästä.

Lähiopetuspäivät (12 kpl) ajoittuvat seuraavasti:

19.-20.2., 18-19.3., 23.4.2024, 20.-21.5., 2.-3.9., 7.-8.10. ja 19.11.2024

Lähiopetuspäivät ovat klo8.30-16.00.

Opinnot koostuvat neljästä moduulista:

1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op

 • Palliatiivisen hoidon käsiteet ja asiantuntijuus
 • Palliatiivista hoitoa säätelevä lainsäädäntö ja suositukset
 • Palliatiivisen hoidon eettiset lähtökohdat, eutanasia käsitteenä
 • Palliatiivisen hoidon palvelujärjestelmä ja toimintaympäristöt
 • Palliatiivisen hoidon järjestäminen omalla alueella, Suomessa ja globaalisti
 • Potilaan ja läheisen palveluohjaus
 • Potilas ja perhelähtöiset ohjausprosessit ja niiden kehittäminen
 • Palliatiivisen hoidon asiantuntijuus hoidon linjauksissa, ennakoivassa hoitosuunnitelmassa ja hoitotahdon huomioimisessa

2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op

 • Moniammatillinen yhteistyö oirehoidossa
 • Ennakoiva oirehoidon hoitosuunnitelma
 • Kokonaisvaltainen oirehoito
  • Oireiden arviointi ja erilaiset oiremittarit
  • Oirehoidon ohjaus
  • Kipu
  • Hengitystieoireet
  • Mahasuolikanavan oireet
  • Suun oireet
  • Neurologiset oireet
  • Psykologiset oireet
  • Iho-oireet
  • Yleisoireet
  • Total pain, kokonaisvaltainen kärsimys
  • Palliatiivinen sedaatio
  • Hätätilanteet
 • Syöpä-, sydän-, keuhko-, neurologisten ja muistisairauksien sekä erityisryhmien oirehoidon erityispiirteet
 • Kuolemisen prosessi ja kuoleman jälkeinen hoito

3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op

 • Psykososiaaliset tarpeet ja psykososiaalisen tuen menetelmät (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen, seksuaalinen)
 • Sosiaalietuudet
 • Eksistentiaalisen ja hengellisen tuen toteuttaminen ja mahdollistaminen
 • Suru käsitteenä ja ilmiönä; eri-ikäisten kriisi- ja surutyö
 • Toivon ylläpitäminen, voimaantuminen
 • Eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien potilaiden ja läheisten kohtaaminen
 • Vuorovaikutus palliatiivisessa ja saattohoidossa olevan potilaan ja hänen läheistensä kohtaamisessa
  • Vaikeista asioista keskusteleminen
  • Hoitoneuvotteluun osallistuminen moniammatillisen tiimin jäsenenä
  • Puheeksi ottaminen
  • Aktiivinen kuunteleminen
  • Auttava vuorovaikutus
  • Motivoiva keskustelu
  • Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät
  • Tulkkauspalveluiden käyttö
 • Moniammatillisuus
 • Konsultointiosaaminen
 • Tietoisuustaidot ja itsetuntemus
 • Työssäjaksaminen, työnohjaus, myötätuntouupumus

4. Vapaasti valittavat opinnot 5 op

 • 1) Asiantuntijuuden kehittyminen työtä opinnollistaminen TAI
 • 2) Asiantuntijuuden kehittyminen teoriaan syventymällä

Hakeminen

Hakuaika 20.11.-26.11.2023

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan sivun oikeaan reunaan hakuajan alkaessa. Mobiililaitteen näkymässä hakulomake saattaa löytyä vasta sivun alaosasta.

Valintakriteerit

 • Soveltuva tutkinto
 • Sote-alan työkokemus (max. 3 p)
 • Avoimet kysymykset (max. 7p)
  • Erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen hyödyntäminen työssä/työyhteisössä
  • Opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Oppimis- ja tiedonhakuvalmiudet

Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtainen valintatulos sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa tai perua koulutuspaikkansa valintatuloksen yhteydessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta.

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Toteuttavan AMK-verkoston video erikoistumiskoulutuksesta.