Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 6.9.2017

Tutkittua tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista

Turun ammattikorkeakoulun uusi julkaisu kokoaa yhteen tutkittua tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista. Eri tutkimuksissa taiteen on havaittu parantavan hoitotuloksia, vähentävän fyysisiä ja psykologisia oireita sekä vaikuttavan positiivisesti hoidon laatuun ja hoitohenkilökunnan työhyvinvointiin.

Yhteisöllinen ja osallistava taiteellinen toiminta voi myös tarjota osallistujille kokemuksia nähdyksi, kuulluksi sekä arvostetuksi tulemisesta.

Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua kokoaa ja tiivistää tutkimustietoa, jotta se olisi mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen hyödynnettävissä.

– Taiteen hyvinvointivaikutukset tunnustetaan nykyään laajalti ja tutkimusta on tehty runsaasti. Tieto on kuitenkin hajallaan ja vaikeasti hyödynnettävissä. Niillä, jotka päättävät hyvinvointia edistävän taidetoiminnan järjestämisestä, on harvoin aikaa perehtyä laajoihin ja yksityiskohtaisiin tutkimuksiin, katsauksen kirjoittaja Liisa Laitinen Turun ammattikorkeakoulusta kuvailee tutkimuksen lähtökohtia.

Kokonaisvaltaista hyvinvointia jokapäiväisessä elämässä

Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja mielenterveyteen. Katsauksessa tarkasteltujen tutkimusten mukaan osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan voi tarjota mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä holistisella tavalla jokapäiväisessä elämässä.

– Kyseessä on moninainen ilmiö, jonka tutkimus levittäytyy usealle tieteenalalle. Kaikki tutkimustieto ei ole yksiselitteistä, ja myös lisää tutkimusta tarvitaan, Laitinen summaa aiheen moniulotteisuutta.

Turun ammattikorkeakoulussa kehitetään kulttuurihyvinvointia

”Taide osana hyvää elämää” on yksi Turun ammattikorkeakoulun osaamiskärjistä. Taideakatemiassa toimii aktiivinen kulttuurihyvinvoinnin tutkimusryhmä,  ja vuonna 2016 perustettiin Suomen ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin yliopettajan toimi.

Tutkimus toteutettiin Taikusydän-hankkeessa, joka toimii taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallisena yhteyspisteenä.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa pdf-muodossa  Turun AMK:n julkaisukauppa Lokissa.