Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.4.2023

Turun AMK:n tukipalvelut opiskelijoille

Turun ammattikorkeakoulu haluaa varmistaa opiskelijoidensa opintojen etenemisen sujuvasti ja turvallisesti. Tarjoamme opiskelijoillemme monenlaisia tukipalveluita.

Opiskelut sujuviksi

Tuemme hyvinvointiasi ja opinnoissa edistymistä monin eri tavoin. Tarjolla on tukitoimia ja apua niihin tilanteisiin, joissa kohtaat opiskelun haasteita.

Opintopsykologit

Opintopsykologit – Ongelmatilanteiden apujoukot

Turun AMK:ssa toimii kaksi opintopsykologia, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Tapaamiset voidaan pitää joko etänä tai opintopsykologien vastaanotolla osoitteessa Piispankatu 19.

Opintopsykologien palveluita tarjotaan tutkinto- ja polkuopiskelijoille. 

Millaisissa asioissa voi ottaa yhteyttä opintopsykologiin?

Opiskelun sujuvuuteen saattaa kytkeytyä monenlaisia ongelmatilanteita.Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • opiskelu-uupumus
  • ajanhallinnan ja itsesäätelyn ongelmat
  • yllättävät opiskeluun vaikuttavat vastoinkäymiset
  • opiskeluyhteisön toimintaan liittyvät ongelmat

Yhteydenottoa ei kannata harkita pitkään. Jonoa on lähes aina, mutta yhteydenoton lähetettyäsi asia etenee. Halutessasi voit myös perua ajan.

Opintopsykologit tavoittaa sähköpostilla: opintopsykologipalvelut@turkuamk.fi

Opintokuraattori

Opintokuraattori – (Elämän)hallintaa ja hyvinvointia

Turun AMK:ssa opiskelijoita tukee opintokuraattori Sari Seppä. Opintokuraattoriin voi olla yhteydessä muun muassa elämänhallintaan ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi kuraattorin ohjaukseen voi hakeutua, jos kaipaa vertaistukea tai haluaa löytää mielekästä tekemistä opintojen vastapainoksi.

Ota rohkeasti Sariin yhteyttä, vaikka et ihan tietäisikään, millaiseen asiaan tarvitset apua. Asioihin löytyy ratkaisu yhdessä keskustelemalla.  

Opintokuraattorin tavoittaa puhelimitse, (WhatsApp) -viestillä tai sähköpostilla:

Sari Seppä
puh. 040 355 0836
s-posti: sari.j.seppa@turkuamk.fi

Opettajatuutorit

Opettajatuutorit – Kaaoksen kesyttäjät

Opettajatuutori on opiskelijan ensisijainen kontakti opintoihin liittyvissä asioissa. Opettajatuutorilta voi pyytää apua opintojen suunnitteluun ja muihin konkreettisiin opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

Opettajatuutorit tuntevat korkeakoulumme opiskelijapalvelut ja ovat hyviä luovimaan asiaasi eteenpäin mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

Muistutamme, että opettajatuutorit eivät vastaa opiskeluoikeuksiin liittyviin kysymyksiin (läsnäolo- ja poissaolevaksi ilmoittautuminen, poissaolo-oikeus, lisäaika, opiskeluoikeuden palauttaminen). Näissä asioissa voi olla yhteydessä opintotoimistoon, opintoasiat@turkuamk.fi. 

Opettajatuutorin yhteystiedot löytyvät Pepistä
(Opiskelijan työpöytä: Oma profiili, Opiskelutiedot) 
 

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat – Oppimisvaikeuksien ja motivaation asiantuntijat

Milloin asia kuuluu opinto-ohjaajalle, milloin opettajatuutorille?
Opinto-ohjaaja on ensisijainen osoite esimerkiksi silloin, kun opiskelijalla on pahoja etenemisongelmia tai kun opiskelun kokonaistavoitteet kaipaavat selkiyttämistä.

Opinto-ohjaajaan kannattaa olla yhteydessä, jos ajatuksissa pyörii opintojen keskeyttäminen. Opoilla on vahvaa asiantuntijuutta oppimisvaikeuksista, joten heitä kannattaa ehdottomasti kontaktoida näissä pohdinnoissa. 

Opinto-ohjaajat ovat myös opiskelumenetelmien ja -taitojen erityisasiantuntijoita. Jos siis pohdit omien opiskelutaitojesi tehokkuutta tai kaipaat opiskelumotivaatiota kasvattavaa keskustelua, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. 

Opiskelijan, jolla on todettu opiskelun tai oppimisen esteitä, on mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyjä opinnoilleen. Tällaisia esteitä voivat olla oppimisen vaikeudet, fyysiset tai psyykkiset esteet.

Ole ensin yhteydessä koulutuksesi opinto-ohjaajaan, jonka kanssa keskustelette tarvittavista toimenpiteistä.

Opinto-ohjaajan yhteystiedot löytyvät Pepistä
(Opiskelijan työpöytä: Oma profiili, Opiskelutiedot)

Oppilaitospapit

Oppilaitospapit – Luottamuksellista keskusteluapua

Oli henkilökohtainen vakaumus mikä tahansa, oppilaitospapilta saa keskusteluapua.

Keskustelu oppilaitospapin kanssa perustuu ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen. Oppilaitospappiin voi olla yhteydessä, kun etsii keskustelukumppania mihin tahansa elämän kirjoon liittyvään aiheeseen.

Keskusteluapu on maksutonta ja tarjolla kaikille korkeakouluyhteisön jäsenille. 

Turussa oppilaitospappina toimii Atte Airaksinen 
puh. 040 3417 349  
atte.airaksinen@evl.fi 

Salossa oppilaitospappina toimii Aki Toivoniemi 
puh. 040 359 0526 
aki.toivoniemi@evl.fi 

Kansainvälisen työn pappina toimii Timo Viitanen 
puh. 044 774 5295 
timo.viitanen@evl.fI 

MOI-palvelut

Ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille

MOI:n kautta saa apua käytännön asioihin ja opiskelun sujumiseen. MOI-palvelusta voi myös kysyä suomen kielen tai S2 -opinnoista.

Tapaamisia voidaan pitää face-to-face, verkossa tai International House Turun tiloissa. 

Ota yhteyttä sähköpostilla: moi@turkuamk.fi

Opintotoimisto

Neuvoja opiskeluoikeuksiin

Opintotoimiston henkilökunta ratkoo muun muassa opiskeluoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, ja huhujen mukaan heiltä on kysytty yhtä sun toistakin asiaa. 

Perussääntö on kuitenkin se, että opintotoimistoon voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee neuvoa esimerkiksi opiskeluoikeuteen, läsnä- /tai poissaoloilmoittautumiseen tai valmistumiseen liittyen.

Opintotoimistoon otetaan yhteyttä

  • sähköpostilla: opintoasiat@turkuamk.fi
     
  • Jos haluat asioida kasvotusten, tule käymään Opintotoimiston huoneessa. Paikalle voi tulla ilman erillistä ajanvarausta. Opintotoimisto palvelee maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10–13 EduCityn ensimmäisen kerroksen Service Centre -käytävällä. Tarkistathan poikkeusaukioloajat ennen vierailuasi.

 

 

Vertaistuki

Joskus parhain tuki löytyy läheltä. Turun AMK:ssa on panostettu vertaistukea tarjoaviin malleihin. VIP-opiskelijoiden ja tuutoritoiminnan merkitys korostuu toiminnassamme. 

VIP-opiskelijat

VIP-opiskelijat – Jotta kukaan ei jäisi yksin

VIP tulee sanoista Välittämisen IlmaPiiri. VIP-opiskelijoita ovat ykkösvuosikurssin opiskelijat, jotka aloitusryhmä valitsee luotto-opiskelijoiksi.  

Toiminnan tavoitteena on lisätä välittämisen ilmapiiriä ja tehostaa varhaista puuttumista. 

Keitä he ovat?

VIP-opiskelijat valitaan opiskelujen aloituksen yhteydessä.
Jos et tiedä oman ryhmäsi VIP-opiskelijaa, voit kysyä kontaktia opinto-ohjaajaltasi.

Opiskelijatuutorit

Opiskelijatuutorit – Uuden opiskelijan apuna

Opiskelijatuutorit (vertaistuutorit) tuntevat paikkakunnan ja Turun AMK:n palveluprosessit. Tuutoreiden ensisijainen tehtävä on auttaa uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa.

Keitä he ovat?

Tuutoreiden yhteystiedot löytyvät muun muassa itslearningista, Kotipesä-toteutuksesta.
Tuutorit perustavat usein myös Whatsapp-ryhmiä, joissa viestintä pääosin tapahtuu.

Jos et tiedä oman ryhmäsi opiskelijatuutoria, voit kysyä kontaktia opinto-ohjaajaltasi. 

Opiskelijakunta TUO

TUO – Luomassa parempaa opiskelijaelämää!

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO valvoo opiskelijoiden etua ja tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijakuntaan voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa.

Opiskelijakunnan asiantuntijat auttavat ja tukevat opiskelijaa tilanteen kuin tilanteen selvittämisessä tai ohjaavat hänet tarvittaessa eteenpäin oikealle taholle. 

TUOhon saa yhteyden

  • sähköpostilla: tuo@opiskelijakunta.net
  • piipahtamalla EduCityn ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa TUO Loungessa

Opiskelijakunnan toimintaan voit tutustua paremmin TUOn verkkosivuilla

 

 

Opiskelijoiden terveyspalvelut

Tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS. Polku- ja avoin AMK -opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaavat kunnan terveysasemat. 

YTHS

YTHS tarjoaa terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. 

Mielenterveys

Milloin YTHS:n palveluiden pariin, milloin opintopsykologille?

Opiskeluun kytkeytymättömät mielenterveysongelmat hoidetaan YTHS:ssä. Jos olet epävarma, kuuluuko asiasi opintopsykologille vai YTHS:n piiriin – älä jää pohdinnoissasi yksin, vaan laita viestiä kenelle tahansa tukitoimijalle.

Tuen tarve selvitetään ja sinut autetaan eteenpäin oikealle taholle. 

YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita.

Käytännössä YTHS tarjoaa samantasoisia mielenterveyspalveluita kuin terveyskeskukset paitsi, että YTHS:n tehtäviin ei kuulu mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen tuottaminen tai opioidiriippuvaisten korvaus- tai vieroitushoito tai muiden päihteiden käyttöön liittyvät katkaisuhoidot.

Yhteystiedot: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, YTHS

Sun hyvä elämä -klinikka

Turun AMK:n opiskelijat tarjoavat klinikalla laadukkaita palveluja kokeneen opettajan tai alan ammattilaisen valvonnassa ja ohjauksessa.

Palvelutarjontaan kuuluu muun muassa fysio- ja toimintaterapiapalveluja, laboratoriotutkimuksia, kuntotestauksia, liikuntaa ja toimintakykyä ylläpitävää ohjausta sekä suun terveydenhuollon palveluja.

Tutustu palveluihin:

Sun hyvä elämä

 

 

Järjestöt opiskelijoiden tukena

Kolmannella sektorilla toimii useita järjestöjä, joiden ydintehtävänä on nuorten ja opiskelijoiden tukeminen ja osallisuuden lisääminen.

Nyyti ry

Nyyti ry – Mielellä on väliä

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Järjestöllä on monia, eri tarkoituksiin suunnattuja, anonyymeja keskustelukanavia, joissa voi avautua itselle tärkeistä aiheista.

Lisäksi Nyyti tarjoaa lukuisia ennaltaehkäiseviä palveluja, jotka on listattu Nyytin verkkosivuille. Esimerkiksi rahaan ja asumiseen liittyvissä akuuteissa tilanteissa, kannattaa ehdottomasti tutustua Nyytin palvelulistauksiin tai kysyä anonyymissa chatissa neuvoa. 

Nyytin toimijoiden yhteystiedot:
nyyti.fi

Tsemppari

Tsemppari – Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

Tsemppari tarjoaa avointa matalan kynnyksen toimintaa 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille mielenterveyden tueksi.

Toiminta on ammatillisesti ohjattua ja maksutonta, eikä vaadi sitoutumista.Tsemppari järjestää avoimia iltoja, yksilö- ja ryhmäohjausta.

Tsempparin toimijoihin saa yhteyttä:

Tapaamisajan saa sovittua nopeasti laittamalla viestiä toimijoille. Kannattaa myös laittaa Tsempparin some-kanavat seurantaan, sillä tapahtumista ja palveluista viestitään pääasiassa somessa.

tsemppi.net

Palvelukartta

Hyvinvoinnin palvelukarttaan on koottu Turun AMK:n omien tukipalveluiden lisäksi lukuisia alueellisia ja kansallisia kolmannen sektorin palveluita.

Kartassa on osiot esimerkiksi parisuhteisiin ja seksuaalisuuteen, asumiseen ja päihteisiin liittyviin tukipalveluihin. 

Hyvinvoinnin palvelukartan löytää Messin sivustokokonaisuudesta Opiskelun tueksi 

 

 

Opiskelijan IT-palvelut

Service Desk palvelee kaikkia opiskelijoitamme EduCityn palvelupisteellä sekä verkossa.

Service Desk ja EduCityn palvelupiste

Opiskelijan IT-palvelut

IT-palveluista saa tukea opiskelussa käytettävien omien tietokoneiden ja järjestelmien käyttöön. Ota yhteyttä laittamalla viestiä: servicedesk@turkuamk.fi 

Jos haluat asioida kasvotusten, tule käymään opiskelijoiden palvelupisteelle.

Paikalle voi tulla ilman erillistä ajanvarausta. Palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10–13 EduCityn ensimmäisen kerroksen Service Centre -käytävällä.

Saanko tuoda oman laitteeni korjattavaksi? 

IT-palveluista ei tarjota laitekorjausta. Laiteongelmissa voidaan auttaa vian selvittelyssä ja ohjata tarvittaessa sopivalle palveluntarjoajalle. 

Muista myös ICT-Cityssä toimiva Kansalaisen IT-tuki , josta saa maksutonta apua ja neuvontaa tietokoneasioihin. 

 

 

International Students

You'll find Turku UAS’ support services for international students here.

Yhdessä eteenpäin

Opiskelijakunta TUO on mukana Yhdessä eteenpäin -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen, opintojen edistymisen tukeminen ja korkeakouluyhteisöön kiinnittyminen.