Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.3.2022

MitViDi-projekti tukee kestävää kehitystä julkisen sektorin hankinnoissa

Digitaaliset järjestelmät hyödyttävät ympäristöä esimerkiksi matkustamista vähentämällä ja tehostamalla työntekoa eri sektoreilla. Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin (MitViDi) -projekti kehittää mittareita ICT-järjestelmien hiilijalanjäljen arviointiin erityisesti julkisen sektorin hankinnoissa.

Samalla kun teknologia auttaa ratkomaan ilmastohaasteita, isot konesalit ja muun muassa internetin videopalvelut kuluttavat merkittävästi energiaa ja laitteiden valmistus aiheuttaa kasvihuonepäästöjä.

Julkinen sektori on merkittävä palveluiden ja tavaroiden hankkija yli 35 miljardin vuosibudjetilla. Jotta hankintaosaajat ja yritykset osaavat ottaa kestävän kehityksen huomioon ICT-järjestelmiä ja -palveluita hankittaessa ja tarjottaessa, tarvitaan lisää tietoa ja yhtenäistä mittaristoa.

Tavoitteena luoda työkaluja ympäristökuormituksen arviointiin

Projektin keskeisenä tavoitteena on tuottaa mittaristo yksittäisten tietojärjestelmien ympäristökuormituksen arviointiin. Mittariston on tarkoitus toimia julkisten hankintaosaajien työkaluna ja sitä kautta edesauttaa entistä ympäristöystävällisempien ICT-järjestelmien käyttöönottoa. Lisäksi tietojärjestelmiä kehittävät yritykset saavat apuvälineen omien tuotteidensa ja osaamisensa kehittämiseen.

– Jotta mittarit saadaan todella käyttöön, tulee niiden olla riittävän yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä. Pyrimmekin varmistamaan sekä hankintaosaajien että tietojärjestelmien tarjoajien tarpeet mittarien suhteen haastattelemalla kattavasti alan osaajia, avaa erityisasiantuntija Sonja Lankiniemi Turun ammattikorkeakoulusta projektin tavoitteita.

Tietojärjestelmien vaikutusta ympäristöön on tutkittu jo pitkään, mutta painopiste on ollut tietokonelaitteiden energiankulutuksessa ja niiden valmistuksesta aiheutuvissa päästöissä. Laitteita ohjaavien ohjelmistojen vaikutusta on tarkasteltu vähemmän, vaikka jo pienillä optimoinneilla voitaisiin saavuttaa parannuksia.

– Mittarien luominen erityisesti ohjelmistojen ympäristövaikutusten arviointiin ei ole mikään helppo juttu. Alan tutkimus on kuitenkin edennyt nopeasti viime vuosina ja uskon ajan olevan nyt kypsä tällaisen mittariston luomiseen, sanoo LUT-yliopiston professori Jari Porras, joka on tutkinut vihreän ICT:n teemoja jo useiden vuosien ajan.

Projektin ensimmäinen teemaseminaari järjestetään toukokuussa 2022. Projektin aihepiiristä kiinnostuneet yritykset sekä julkisen sektorin hankintaorganisaatiot voivat ilmoittautua mukaan postituslistalle sekä ilmoittautua seminaareihin projektin verkkosivujen kautta. 

Tuloksia projektista on odotettavissa kohtuullisen nopeasti, sillä vuoden 2022 alussa käynnistynyt projekti päättyy elokuussa 2023.

Turun ammattikorkeakoulussa projektia vetää Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä.

Turun yliopiston tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä .

Tutustu tutkimusryhmään: