Sivu päivitetty 16.5.2018

Uusia tutkimuskeskuksia Turun alueen toimijoiden yhteiskäyttöön

Turun ammattikorkeakoulu Oy rakentaa Kupittaalle vahvaa tutkimus- ja innovaatioympäristöä parantaakseen Varsinais-Suomen teollisuuden kilpailukykyä. Perustettavat tutkimuskeskukset mahdollistavat jatkossa yhä tiiviimmän yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyön.

Teksti: Johanna Stenroos-Vuorio

Kaikki alueen kouluttajat ja yritykset voivat hyödyntää nyt suunnitteilla olevia uusia tutkimuskeskuksia laitteineen omissa innovaatio-, tutkimus- ja testaustarpeissaan.

Tutkimusvastaava, yliopettaja Mika Luimula Turun ammattikorkeakoulusta innostuu, kun puhe siirtyy tutkimuskeskuksiin ja yhteistyöhön yritysten ja muitten organisaatioiden kanssa. Luimula tutkimusryhmineen on vahvasti mukana erityisesti uuden Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sekä tekoäly -keskuksen suunnittelussa:

- Me rakennamme tällä hetkellä uutta tutkimuskeskusta, jossa haluamme yhdessä yritysten kanssa kehittää virtuaalitodellisuutta (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR) hyödyntäviä innovaatioita alueen toimijoille. Ajankohta on erinomainen, kun huomioidaan alueen positiivinen rakennemuutos sekä näiden teknologioiden nopea kehittyminen. Tutkimuskeskus tulee valmistuttuaan kaikkien alueen toimijoiden käyttöön.

AVR Turku Innovation and Competence Factory

Turun AMK satsaa rahaa laitteistoihin ja rakentaa pilottiprojektit yhteistyössä yritysten kanssa.

AV_VR_Lab_kansikuvaksi.jpg
Kuvassa laboratorioinsinööri Oskari Tammisen hahmotelmaa tulevan tutkimuskeskuksen tilaratkaisuista.

- Ei tällaista laajaa laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuutta kannata suuryritystenkään ostaa yksinään, kun laitteita voi hyödyntää yhteistyössä meidän ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Varsinkin, kun huomioidaan, että hankittava teknologia vanhenee kohtuullisen nopeasti jopa muutamassa vuodessa, toteaa Mika Luimula.

Työnimellä AVR Turku Innovation and Competence Factory kulkeva kokonaisuus on alusta alkaen suunniteltu yhteiseksi tutkimusympäristöksi tutkijoille, yrityksille ja opiskelijoille.

- Siellä esimerkiksi yrityskumppaniemme on mahdollista työskennellä vaikkapa päivittäin, sanoo Luimula.

Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen on kiinnostavaa lähes alalla kuin alalla

Näytä lisää

Luimula johtaa Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat –tutkimusryhmää Turun ammattikorkeakoulussa. Ryhmä on koko toimintansa ajan oman työnsä lisäksi seurannut aktiivisesti peli- ja virtuaalialalla tapahtuvaa kehitystä maailmanlaajuisesti. Tutkimusryhmätoiminnan lisäksi jo vuosien ajan jatkunut pelinkehitys Turku Game Labissa yhdessä Turun yliopiston toimijoiden kanssa on kirkastanut toimijoiden ajatuksia siitä, mihin suuntaan esimerkiksi peliala on menossa.

- AR ja VR ovat nyt tosiaan lopulta lyömässä läpi, mutta eivät niinkään viihdepuolella kuten ehkä oli odotettu, vaan erityisesti teknologiateollisuudessa, hyvinvointialalla ja oppimisessa, Mika Luimula kertoo.

tutkimuskeskukset.jpg
Kuvassa Mika Luimula pelaa Business Finlandin ja Turun AMK:n yhteisständillä Arab Health –messuilla Dubaissa ammattikorkeakoulussa kehitettyä Hole in The Wall –kuntoutuspeliä, joka ensimmäinen kokeilu VR-laseille kuntoutuspelien osalta.

Mika Luimula toteaa, että on ollut ilo huomata, miten myös Turun seudulla yritykset ovat perustamassa VR/AR-tutkimustiimejä. Aika on siis otollinen myös tällaisen yhteisen tutkimusympäristön rakentamiseen, joka olisi kaikkien toimijoiden kannalta erittäin kustannustehokas toimintatapa.

- Maailmalla tällaisia kehittämisympäristöjä on jo olemassa lukuisia ja tutkimusryhmämme on käynyt tällaisiin tutustumassa mm. Ranskassa, Norjassa ja Singaporessa, Luimula sanoo.

Edellä kuvatun kaltaisella kehittämisympäristöllä pyritään varmistamaan, että alueen yrityksillä olisi kaikki tarvittavat laitteistot, ohjelmistot, osaaminen ja kehittämistilat tarjolla uusien digitaalisten ratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen.

- Haluamme vahvistaa niin Turun AMK:n oppimis- ja TKI-infrastruktuuriympäristöjä, yhteistyötä alueen yritysten kanssa kuin myös vauhdittaa digitaalisten innovaatioiden syntymistä tämän kaiken seurauksena, Mika Luimula kertoo.

Mika Luimula luettelee aloja ja asioita, joissa virtuaalitodellisuutta voitaisiin hyödyntää. Näitä ovat hänen mukaansa esimerkiksi terveys- ja hyvinvointiala, teknologiateollisuus mm. turvakoulutuksen ja kunnossapidon osalta, rakennusteollisuus mm. visualisointien osalta, oppiminen laajalti, mutta myös esimerkiksi matkailu. Lisäksi on varmasti olemassa valtavasti tarpeita esimerkiksi teollisten ympäristöjen visualisointiin.

- Virtuaalitodellisuus avaakin aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi koulutuspakettien kehittämiseen. Tätä kautta syntyy myös runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, meidän osaltamme mm. koulutusviennissä, Luimula toteaa.

Tutkimuskeskusajatuksen taustalla on siis paljon tehtyä työtä ja sisäistettyä tutkimustietoa. Sen pohjalta tulevaa keskusta nyt suunnitellaankin.

- Meille on tutkimusryhmänä ja alan toimijoina muodostunut ymmärrys siitä, kuinka meidän ja yhteistyökumppaniemme osaamista voidaan hyödyntää laajemminkin alueen elinkeinoelämän hyväksi, Luimula sanoo.

Esimerkkinä Luimula mainitsee yhteistyön merkityksen tällaisessa kehitystyössä.  Avainsanaparina hän mainitsee monialaisen tiimin. On tutkittava tieteellisin perustein, mitkä ovat uusien teknologioiden mahdollisuudet.

AVR Turku Innovation and Competence Factoryssä tullaankin tekemään hyvin konkreettista yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kesken. Tästä tietysti toivotaan sitten jatkoon uusia innovaatioita ja kohennusta alueen hyvinvointiin entisestään.

Tule tutustumaan esittelypisteeseen Vierailukeskus Joessa

Näytä lisää

Tällä hetkellä tutkimusryhmän ja pelilaboratorion AVR-sovelluksiin on voinut tutustua mm. Vierailukeskus Joessa. Siellä tulevaisuuden teknologioita on ollut vahvasti esillä. Esittelypisteen sisältöjä uusitaan koko ajan.

- Tänä keväänä tavoitteena on ollut olla esillä ja havainnollistaa vierailukeskuksessa, mitä osaamme. jatkossa tarkoituksena on tuottaa alueen yrityksille myös vierailukeskukseen AR- ja VR-sisältöjä eli osaamisemme tullee olemaan laajalti jatkossakin esillä vierailukeskuksen tiloissa. Hankinnoilla haetaan myös synergiaetua niin, että vierailukeskuksessa on jatkossa käytössä meidän laitteistoja ja ohjelmistoja, Luimula kertoo.

Vierailukeskus Joki tarjoaa mainion esittelypaikan Turun ammattikorkeakoulun toimijoille mutta myös alueen yrityksille.

Myös Kupittaalle kovaa vauhtia rakentuva uusi kampusrakennus voisi vastaavasti toimia tulevaisuudessa näyttävänä avoimena tilana.