Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.12.2020

Alakoululaisten elintapoja ja päihteiden käyttöä tutkitaan

Master School -opiskelija Jeanette Ramsay loi kyselyn, jolla selvitetään laajasti varhaisnuorten elintapoja. Esitestauksessa todettiin muun muassa päihteiden käyttöön vaikuttavan, että nuori haluaa kuulua porukkaan.

Nuoret kokeilevat yhä varhaisemmassa vaiheessa päihteitä. YAMK-opiskelija Jeanette Ramsayn kehitti NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa -projektissa kyselyn, jolla selvitetään laajasti varhaisnuorten elintapoja.

Koska nuori haluaa kuulua porukkaan, hän on valmis kokeilemaan päihteitä. Nuuskakokeiluihin ja -käyttöön vaikuttavat lisäksi nuuskan pitäminen trendikkäänä ja coolina.

Kyselyllä kartoitetaan viides- ja kuudesluokkalaisten elintapoja

Alakoululaisten tulisi olla tietoisia päihteiden haitoista ja päihteettömyyden hyödyistä ennen yläastetta. Siirtyessään seitsemännelle luokalle nuori on yleensä alttiimpi aloittamaan päihteiden käytön.

Kartoituksessa alakoululaisilta kysytään elintavoista, päihteiden käytöstä ja hyvinvoinnista. Kysely esitestattiin asiantuntijoilla ja muokkauksen jälkeen esitestattiin nuorilla.

Kyselyä hyödynnetään keväästä 2021 alkaen NIKO -projektissa. Kyselyä voidaan käyttää esimerkiksi kouluissa ja urheiluseuroissa.

Lue lisää aiheesta Talk-verkkolehdestä:  Alakoululaisten elintapoja ja päihteiden käyttöä kartoitetaan uudella mittarilla

NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa

NIKO II – terveyden edistäminen nuorten arjessa (NIKO) -projektin päätarkoituksena on kehittää, toteuttaa ja ylläpitää konkreettista, nuorten ympäristöihin jalkautuvaa monipuolista terveyttä edistävää toimintaa.

Tavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso. Kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. 

Lue lisää NIKO-projektista .