Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2021

Iloa ja motivaatiota Kosken Tl senioreille hyvinvointikartoituksesta

Hyvinvoinnin testaus- ja palautepäivät yli 65-vuotaille koskelaisille

Valtakunnallinen Ikiliikkuja-hanke pyrkii edistämään ikäihmisten hyvinvointia tukemalla liikunnallista elämäntapaa. Koski Tl on mukana hankkeessa ja toteutti syksyllä 2020 yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa yli 65-vuotiaille kuntalaisille suunnatut hyvinvoinnin testaus- ja palautepäivät.  

Kosken Tl kunnan hyvinvointikoordinaattori Katri Honkalan toimeksianto Turun AMK:lle oli suunnitella ja toteuttaa hyvinvointikartoitus yli 65-vuotiaille henkilöille, joiden toimintakyky oli heikentynyt. Tehtävää varten Turun AMK:n lehtori Eija Kedonpää kokosi moniammatillisen tiimin fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, sosionomi- ja toimintaterapeuttiopiskelijoista.  

Tapahtuman suunnittelu poikkeusaikana 

Tiimi suunnitteli SUN-klinikan opettajien ohjauksessa kunnan tarpeet ja toiveet huomioiden testien sisällön, käytettävät menetelmät ja testauspäivän aikataulun. Suunnittelussa otettiin tarkoin huomioon myös tapahtuman turvallisuus koronapandemian vuoksi. Tiimi suunnitteli ja toteutti myös kutsukirjeen, joka toimitettiin Kosken Tl kunnan valitsemille osallistujille.   

Tiimi vastasi Koskella pidetyn hyvinvointipäivän käytännön toteutuksesta. Tapahtumaan osallistui 16 henkilöä.  

”Ammattitaito ja innovatiivisuus ovat selvästi tämän tiimin vahvuuksia.” 

Testauspäivän jälkeen tiimi mietti, miten palautteet käsitellään ja annetaan. Jokaiselle asiakkaalle tehtiin mittauksista henkilökohtainen palautekooste. Viikon kuluttua testauspäivästä, opiskelijat kävivät etäyhteyden avulla palautteet läpi jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti. Osallistujat saivat palautteet myös kirjallisesti. Henkilökohtaisten palautteiden lisäksi koko ryhmä sai haastattelujen avulla tehdyn yhteenvedon hyvinvoinnin tilasta Koskella. Kunnan edustajat osallistuivat niin testaustapahtumaan kuin palautepäivään.  

Kuulluksi tulemisen tärkeys 

Kirjalliset koosteet hyvinvointipäivästä toimitettiin mukana olleiden asiakkaiden potilastietoihin ja heidät ohjattiin kartoituksessa esille nousseiden tarpeiden mukaan mm. kunnan elintapaohjaukseen tai hyvinvointiryhmään.  ”Asiakkaiden palautteesta esille nousi erityisesti se, että he kokivat tulleensa kuulluiksi ja joku paneutui heidän asioihinsa. He olivat saaneet jo tapahtumassa iloa ja motivaatiota elintapojaan myönteiseen suuntaan vievien asioiden tekemiseen,” kertoo Katri Honkala. 

”Yhteistyö Turun AMK:n moniammatillisen tiimin kanssa sujui todella mutkattomasti projektin suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Henkilökunta ja opiskelijat olivat sitoutuneita ja erittäin innostuneita projektin alusta loppuun. Ammattitaito ja innovatiivisuus ovat selvästi tämän tiimin vahvuuksia, suuri kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille tahoille. Teette tärkeää työtä,” jatkaa tyytyväinen Honkala.  

Jos kiinnostuit aiheesta, ota reippaasti yhteyttä ja keskustellaan lisää!